Basis- en voortgezet onderwijs in Afghanistan

In Afghanistan bestaan 2 soorten onderwijs: het reguliere onderwijs en het Islamitisch onderwijs. We beschrijven op deze pagina alleen het reguliere onderwijs.

Leerlingen volgen het onderwijs in het Dari of Pashto. De leerplicht geldt voor kinderen van 6 tot 15 jaar, dus voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Basisonderwijs

Het Afghaanse basisonderwijs is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar.

 • : 6 jaar (grade 1 - grade 6).
 • Inhoud: basisonderwijs. In principe volgen alle leerlingen dezelfde vakken, maar er kunnen kleine verschillen zijn tussen regio’s. In het laatste jaar moeten leerlingen een toelatingsexamen doen om verder te mogen naar het voortgezet onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs duurt 6 jaar. Leerlingen doorlopen 2 fases:

 • onderbouw voortgezet onderwijs;
 • bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Onderbouw voortgezet onderwijs

De onderbouw van het voortgezet onderwijs is voor leerlingen van 12 tot 15 jaar.

 • Duur: 3 jaar (grade 7– grade 9).
 • Inhoud: algemeen vormende vakken, waaronder Dari, Pashto, wiskunde, biologie en een vreemde taal.

Bovenbouw voortgezet onderwijs

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs is voor leerlingen van 15 tot 18 jaar. Aan het einde doen leerlingen examen voor het 12th Grade Graduation Certificate.

12th Grade graduation certificate

 • Duur: 3 jaar (grade 10 – grade 12).
 • Inhoud: leerlingen kiezen 1 van de volgende 2 profielen:
  • het algemeen vormende profiel. Het curriculum bestaat dan uit algemeen vormende vakken.
  • het beroepsgerichte profiel. Het curriculum bestaat dan vooral uit beroepsgerichte vakken in een bepaalde richting (field) en een paar algemeen vormende vakken.
 • Functie van het diploma:
  • Met het algemeen vormende profielen krijgen leerlingen toegang tot het gehele hoger onderwijs.
  • Met het beroepsgerichte profiel krijgen leerlingen alleen toegang tot beroepsgerichte opleidingen in het hoger onderwijs.
   Voor opleidingen aan openbare hogeronderwijsinstellingen moeten leerlingen slagen voor het nationale toelatingsexamen (kankor). Voor opleidingen van privé-instellingen is dat niet nodig.
 • Diploma:
  • Het diploma van het algemeen vormende profiel: 12th Grade graduation certificate, afgegeven door het Ministry of Education.
  • Het diploma van het beroepsgerichte profiel: 12th Grade graduation certificate, afgegeven door het Ministry of Education Technical and Vocational Education and Training.
   Let op: soms staat er op het diploma ‘12’ in plaats van ‘12th.

We vergelijken het 12th Grade graduation certificate van het Ministry of Education met een havodiploma.

Heb je een 12th Grade graduation certificate van het Ministry of Education Technical and Vocational Education and Training? Neem contact op met SBB voor een diplomawaardering.