Terug naar boven

Hoger onderwijs in Afghanistan

In Afghanistan is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), zoals in Nederland. Afghaanse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. We beschrijven hieronder de diploma’s die we vaak zien.

Bachelor

 • : meestal 4 jaar. Sommige opleidingen duren langer:
  • Technische opleidingen (engineering) en diergeneeskunde (veterinary medicine) duren 5 jaar.
  • Geneeskunde (medicine) duurt 6 of 7 jaar.
 • Inhoud: in het 1e jaar vooral algemeen vormende vakken, vanaf het 2e jaar vakken in de gekozen studierichting. Soms moeten studenten stage lopen.
 • Toelatingseisen: het 12th Grade graduation certificate, soms met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Vaak moeten studenten ook slagen voor het nationale toelatingsexamen (kankor).
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: meestal Bachelor, bij (dier)geneeskunde Doctor. Dit zijn voorbeelden van diplomanamen:
  • Bachelor of Arts
  • Bachelor of Engineering
  • Bachelor of Science
  • Doctor of Veterinary Medicine
  • Medical Doctor

We vergelijken de Bachelor of Arts met een hbo-bachelor of met 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken de Bachelor of Science met een hbo-bachelor of met 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken de Bachelor of Engineering met een wo-bachelor.

We vergelijken de Doctor of Veterinary Medicine met een wo-bachelor.

We vergelijken de Medical Doctor met 2 jaar van een 3-jarige wo-master in de richting geneeskunde.

Master

Er zijn op dit moment weinig masteropleidingen in Afghanistan. Er zijn maar een paar (privé-)hogeronderwijsinstellingen die masteropleidingen aanbieden.

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: vakken (coursework) en het schrijven van een scriptie (thesis).
 • Toelatingseisen: een bachelor, meestal met extra eisen, zoals bepaalde vakken of cijfers.
 • Functie van het diploma: meestal werk.
 • Diploma: Master. Er zijn verschillende diplomanamen mogelijk, zoals:
  • Master of Arts;
  • Master of Business Administration; of
  • Master of Science.

We vergelijken een Master met een hbo-master of een 1-jarige wo-master.

Doctorate (PhD)

Op dit moment zijn er in Afghanistan weinig mogelijkheden om een Doctorate (PhD) te behalen. Bij een aantal onderwijsinstellingen zijn de PhD-opleidingen nog in ontwikkeling.