Beschermd beroep binnen de EU

De onderstaande hulpmiddelen tonen aan dat je aan de Nederlandse regels van je beroep voldoet. Ze maken de erkenning van je beroep makkelijker in een ander EU-land.

Je wilt werken in een land binnen de EU of in Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland en je beroep is daar beschermd. In sommige gevallen kun je dan een van onderstaande hulpmiddelen gebruiken.

Check eerst of je beroep inderdaad beschermd is in de database voor beschermde beroepen van de EU (Engelstalig).

Europese Beroepskaart

De Europese beroepskaart is een elektronische procedure waarmee je beroepskwalificaties kunt laten erkennen in een ander EU-land. Je kunt een Europese Beroepskaart aanvragen als je werkt als:

  • verpleger algemene zorg
  • apotheker
  • fysiotherapeut
  • berggids
  • onroerend goedmakelaar

Kijk voor meer informatie over de aanvraagprocedure en kosten op de website van Uw Europa.

Beroepen in het onderwijs of de gezondheidszorg

Ben je leraar? Vraag een verklaring van onderwijsbevoegdheid aan bij DUO.

Sta je geregistreerd in het BIG-register van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Vraag een Certificate of Current Professional Status uit het BIG-register aan.

Werk je in een beschermd beroep met een MBO diploma? Neem dan contact op met S-BB.

AC-verklaring

Heb je een Nederlands diploma van een ander beschermd beroep en ga je naar een ander EU-land of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Vraag dan gratis een AC-verklaring bij ons aan. Een AC-verklaring geeft aan dat je beroep beschermd (gereglementeerd) is in Nederland.

Let op: Een AC-verklaring is geen beschrijving van je diploma. Het geeft ook geen toestemming om een beschermd beroep uit te oefenen in het buitenland.

De verklaring is alleen van toepassing op beroepen in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, en is in het Engels opgesteld. Je kunt de verklaring ook opvragen als je beroep wel beschermd is in deze landen, maar niet in Nederland.

Voorbeeld AC-verklaring‌ (146.9 kB) (Engelstalig).

Aanvragen

Heb je een mbo-opleiding afgerond?

Vraag een AC-verklaring aan bij S-BB

Heb je een hbo- of universitaire opleiding afgerond?

Vraag een AC-verklaring aan

Of download het aanvraagformulier en verstuur het per post:.

Aanvraagformulier AC-verklaring

Uitzonderingen

Wij stellen AC-verklaringen op voor bijna alle beschermde ('gereglementeerde') beroepen, behalve voor:

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

In sommige gevallen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om te beginnen met werken. Op de website van de Rijksoverheid lees je hoe je een VOG aanvraagt.

Hulp bij problemen binnen de EU

Ondervind je problemen met de erkenning van je beroep binnen de EU? Neem dan contact op met SOLVIT, het klachtenloket van de Europese Commissie.

De diploma-uitdaging van het online leren

19 november 2019
Over de vraag hoe de waarde van een grote verscheidenheid aan certificaten, badges en andere micro-diploma’s moet worden beoordeeld.

Internationalisering in het EU-stemhokje

14 mei 2019
Onderwijsinternationalisering in Europa is vooral Erasmus+. Maar de EU kan meer doen, vinden verschillende partijen. Nuffic Actueel bekeek de verkiezingsprogramma’s.