Is je beroep beschermd in Nederland?

Wil je met een buitenlands diploma werken in Nederland? Controleer dan met deze stappen of je beroep een is in Nederland:

  1. Ga naar de database van de Europese Commissie (Engelstalig):
  2. Selecteer ‘Netherlands’ onder ‘Professions Regulated in Country.
  3. Klik op ‘Refine Results’. Je krijgt nu een overzicht van beschermde beroepen in Nederland.

Je beroep is beschermd. Wat nu?

Je hebt in de database gezien dat je beroep beschermd is in Nederland. Volg dan deze stappen:

1. Zoek op welke organisatie de eisen voor dit beroep controleert

  • Klik op de naam van het Nederlandse beroep onder 'Name of Regulated Profession'.
  • Klik onder 'Page contents' op 'Competent Authorities'.
  • Daar zie je staan welke organisatie de eisen voor dit beroep controleert. Zo'n organisatie heet in vaktaal een bevoegde autoriteit, in het Engels: competent authority.

2. Zoek uit hoe je aan de eisen kunt voldoen

Neem contact op met de competent authority om te vragen hoe je aan de eisen van het beroep kunt voldoen:

  • Hoe krijg je toestemming om je beroep uit te oefenen?
  • Wat zijn de regels als je alleen tijdelijk wilt werken?

Je beroep is niet beschermd. Wat nu?

Je hebt in de database gezien dat je beroep niet beschermd is in Nederland. Dat betekent dat je het beroep mag uitoefenen in Nederland. Je mag aan het werk.

Let op: soms heb je een werk- of verblijfsvergunning nodig, zie de website van de Rijksoverheid: Mag ik als buitenlandse werknemer in Nederland werken?

Wil je weten wat je diploma waard is in Nederland?

Zoek in ons overzicht van onderwijssystemen het land waar je je diploma hebt behaald. We beschrijven per land de diploma’s waar we vaak vragen over krijgen. En we geven aan met welke Nederlandse diploma's we die diploma's vergelijken.

Wil je werkgever een diplomawaardering?

Je werkgever kan een diplomawaardering aanvragen. Dat kan op de website van IDW. Let op: deze aanvraag is niet gratis.

Klachten over erkenning van je diploma

Heb je problemen met de erkenning van je diploma voor een beschermd beroep in Nederland? Neem dan contact op met Solvit, het klachtenloket van de Europese Commissie.

Solvit kan je helpen als je denkt dat de overheid in Nederland zich niet aan de EU-rechten houdt.

Wat zijn onze taken?

Nuffic is het Assistentiecentrum Beroepserkenning (AC) in Nederland. Er is een assistentiecentrum voor beroepserkenning in elk EU-land.

Als assistentiecentrum is het onze taak om informatie te geven aan mensen die in een beschermd beroep willen werken in de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Heb je nog vragen over werken in Nederland met een buitenlands diploma? Neem dan contact met ons op.