Regionale aanwezigheid om kennissamenwerking te waarborgen

Nuffic heeft onlangs drie regionale kantoren geopend in Zuid-Afrika, Jordanië en Indonesië. Met deze kantoren zetten wij onze ondersteuning van internationale kennissamenwerking met Nederland voort. Lees meer over waar onze kantoren mee bezig zijn.

Met de regionale kantoren wordt beoogd langdurige, grensoverschrijdende partnerschappen tussen onderwijsinstellingen in Nederland en andere landen op te zetten. Deze kantoren staan buitenlandse professionals, organisaties en studenten bij met programma’s zoals het Orange Knowledge Programme, het MENA Scholarship Programme, StuNed, DUTEP, Orange Tulip Scholarship en EU-Share.

Roos Hogenkamp, Manager Nuffic Global: “Om impact te realiseren is het essentieel om in het buitenland vertegenwoordigd te zijn en om te blijven investeren in onze lokale netwerken. Dankzij onze enorme ervaring in kennissamenwerking zijn we niet alleen op de hoogte van de regionale context, maar maken we er ook deel van uit. Het stemt ons gelukkig en dankbaar om de Nederlandse en internationale kennissector te kunnen blijven ondersteunen.”

Kwaliteit verbeteren
De regionale kantoren van Nuffic bieden ook ondersteuning aan regionale onderwijsinstellingen die nauwer met Nederlandse onderwijsinstellingen willen samenwerken. Onze kantoren bieden onder meer toegang tot het Nederlandse onderwijs voor vluchtelingen en kansarme groepen door middel van de programma’s EDU-Syria en HOPES-LEB.

Internationale kantoren

Nuffic is op meerdere locaties wereldwijd regionaal aanwezig. Onze collega’s dragen bij aan samenwerking in onderwijs en onderzoek, met als doel het verhogen van kennisniveaus. Onze gecombineerde werkzaamheden strekken zich uit over ruim 30 landen.

Naast onze kantoren in Zuid-Afrika, Jordanië en Indonesië hebben wij drie kleinere projectkantoren in Benin, Ethiopië en Libanon. We zijn een 'EU Pillar Assessed'-organisatie en kijken ernaar uit om samen met onze internationale kantoren aan nieuwe programma's te werken.

Begin 2023 is de eerste pilot van een NL Knowledge House in Indonesië van start gegaan. Dit is een initiatief van een aantal Nederlandse hogeronderwijsinstellingen, het ministerie van Onderwijs en Nuffic met als doel het co-creëren van kennis op institutioneel niveau in samenwerking met tegenhangers op het gebied van onderwijs en (toegepast) onderzoek en met andere maatschappelijke stakeholders zoals het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector.

De Neso-activiteiten worden sinds enkele jaren afgebouwd en worden in 2023 beëindigd. Ons Neso-kantoor in India sluit eind 2023.

Wil je meer weten over onze internationale kantoren en/of heb je belangstelling voor samenwerking met ons? Lees dan onze webpagina over onze internationale kantoren.