Groen licht voor Nuffic als speciale partner van de EU

Nuffic viert feest! Na een uitgebreide toetsing zijn we voortaan een speciale partner van de Europese Commissie. Als 'EU Pillar Assessed' organisatie kunnen we direct met EU Delegaties in partnerlanden in gesprek gaan over het ontwikkelen en beheren van nieuwe samenwerkingsprogramma’s.

Samenwerking met de EU

Om als speciale partner programma’s en fondsen van de EU te mogen co-creëren en beheren, worden organisaties grondig getoetst op organisatorische en financiële inrichting en processen. Het traject om deze erkende status te krijgen wordt een ‘EU Pillar Assessment’ genoemd. Er ging een lang toetsingsproces vooraf aan deze erkenning, dat startte in april 2020. Vanaf dat moment zijn meer dan 400 documenten en bewijsstukken doorgelicht. Eind oktober 2022 hebben we het volledige traject afgerond en kwam groen licht van de Europese Commissie uit Brussel, Nuffic heeft nu de status ‘EU Pillar Assessed’.

Goed nieuws voor Nuffic en het kennisveld

De nieuwe status opent over de hele wereld deuren voor Nuffic bij Delegaties van de Europese Unie, oftewel ambassades van de EU. Door de erkenning worden we een officiële gesprekspartner, waarmee we nauwer kunnen samenwerken met de EU om impactvolle programma’s te ontwikkelen en realiseren. Nuffic voert al vele jaren EU programma’s uit waarbij we kwetsbare jongeren en Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon toegang bieden tot onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook in Zuidoost Azië draagt Nuffic via het EU-SHARE programma bij aan internationale kennisuitwisseling en studentenmobiliteit. Nu we Pillar Assessed zijn, kunnen wij vanuit onze 70-jarige ervaring en expertise actief met EU Delegaties nieuwe impactvolle programma’s ontwikkelen en meedenken over vervolgprogramma's. Als speciale partner hoeven we vanaf nu niet meer mee te doen aan competitieve tenders. Dit is niet alleen goed nieuws voor Nuffic, maar ook voor Nederlandse kennisinstellingen en het kennisveld in partnerlanden.

Ambities voor de toekomst

Vanuit kennissamenwerking en capaciteitsopbouw wil Nuffic onder andere bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), met name kwaliteitsonderwijs (SDG4), maar ook op het gebied van voedselzekerheid (SDG2) in relatie tot klimaat (SDG13), de positie van meisjes en vrouwen (SDG5) en duurzame economische en sociale groei (SDG8). Met de erkenning van ‘Pillar Assessed’ organisatie willen wij nog meer bijdragen aan toegankelijk en kwalitatief hoger onderwijs, versterking van beroepsonderwijs en betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten en professionals in partnerlanden in Afrika, Azië en de MENA-regio.

Roos Hogenkamp, Manager Global van Nuffic: “Het binnenhalen van de 'EU Pillar Assessed' erkenning is van grote waarde voor Nuffic om partnerlanden, zoals bijvoorbeeld Benin, Jordanië en Indonesië, nog beter en impactvoller te ondersteunen in ontwikkeling. Door de nieuwe vorm van samenwerking met de EU kunnen we landen nog beter vanuit de lokale vraag gaan bedienen.”

Ons werk in programmabeheer en capaciteitsopbouw

Bij Nuffic geloven we sterk in de meerwaarde van (internationaal)onderwijs voor het opgang brengen van sociale en economische groei. De programma’s die we ontwikkelen en beheren zijn daarom gebaseerd op het versterken van competenties en vaardigheden van zowel individuen als organisaties - door middel van onderwijs. Lees meer over programma’s die we beheren, zoals het Orange Knowledge Programme, op onze overzichtspagina.