EBS Online werkt aan internationalisering

Sinds drie jaar staat internationalisering hoog op de agenda van de Evangelische Basisschool (EBS) Online in Eindhoven. Dat is ook niet geheel onlogisch met de tientallen verschillende culturen die onder de ongeveer 350 leerlingen te vinden zijn.
leerlingen van basisschool doen actief mee aan internationaliseringsdag

Ria van den Berg is speciaal aangesteld als vvto-coördinator om de Engelse les te borgen voor alle leerlingen. Ook de kleuters krijgen minimaal een uur Engels per week.

Op het EBS Online zitten kinderen vanuit de hele wereld, vertelt Van den Berg. Er zijn bijvoorbeeld verschillende Afrikaanse christelijke geloofsgemeenschappen die speciaal hun kinderen naar het EBS brengen vanwege de evangelische achtergrond, maar ook expats die hun kinderen hier op school brengen.” Kinderen hoeven niet van huis uit christelijk te zijn om hier op school te komen, benadrukt de vvto-coördinator. “We staan open voor iedereen. Vanuit het christendom staan wij open voor de wereld.”

Daarom is de Eindhovense school dan ook twee jaar geleden een traject gestart om internationalisering meer een plek te geven in het onderwijs. Van den Berg is daarbij de aanjager. Doel is om uiteindelijk het vvto-keurmerk te behalen. Hierbij wordt de school ondersteund door TalenT.

En dat betekent dat de collega’s aan de bak mogen. Zo hebben het afgelopen schooljaar 23 leerkrachten een cursus Engels gevolgd, en gehaald, om hun eigen vaardigheden te verbeteren. “Als je Engels geeft moet je toch een bepaald niveau in huis hebben.”

Internationaliseringsdag

Een ander onderdeel van het traject is de Internationaliseringsdag, die de school op 22 maart organiseerde. Doel: het bewustzijn te vergroten over wereldburgerschap. Van den Berg vertelt: “We hebben de dag gekoppeld aan Wereld Water Dag om te kijken welke betekenis het thema heeft in de verschillende landen. Via een aantal ouders konden we contact leggen met scholen in Benin, Nigeria en Ghana, zodat onze kinderen online konden praten met leeftijdgenoten in Afrika.”

Vredesduif van gekleurd papier met wensen van leerlingen van basisschool ebs online

Het was goed om een inkijkje te krijgen in die landen, gaat ze verder. Sommige klaslokalen leken wel van honderd jaar geleden, met kale muren en houten bankjes. Andere scholen waren juist weer heel modern en gestructureerd. “Het maakte echt reacties los bij onze kinderen. Natuurlijk zijn het ook gewoon kinderen en hebben ze dansjes voor elkaar gedaan. Er bleken ook veel overeenkomsten te zijn. We gaan zeker dit jaar een vervolg doen op de Internationaliseringsdag.”

Wat komt ervoor kijken om het Talent keurmerk te halen?
Van den Berg: “We hopen eind volgend schooljaar de aanvraag in te dienen en het traject in te gaan voor de eerste gradatie. Daarvoor moet je bijvoorbeeld minimaal één uur Engels in de week geven. Het komend jaar moet ik zien hoe de lesroosters eruitzien en via klasbezoeken kijk ik hoe het staat met de vaardigheden van de leerkrachten. Zij moeten bijvoorbeeld nog een cursus didactiek doen.”

Wat levert zo’n keurmerk op?
“Je kunt laten zien dat je als school internationalisering belangrijk vindt. Daar is vanuit de ouders echt vraag naar.”

Ria van den Berg

Wat houdt je rol als vvto-coördinator precies in?
“In mijn rol ben ik bezig om wereldburgerschap en internationaal bewustzijn in ons onderwijs een plek te geven. We geven Engels vanaf de kleuters tot en met groep 8. We streven ernaar dat minimaal één uur per week te doen. Ik ben momenteel bezig om de Engelse lessen te borgen, zodat het ook iets structureels wordt.”

“Wat we nu al zien is dat alle klassen sinds de Internationaliseringsdag een wereldbol of -kaart hebben. Dat helpt om het internationaal bewustzijn te openen. Leerkrachten geven er zelf invulling aan met thema’s. We hebben een stukje eigenaarschap bij hen neergelegd.”

"We zijn nu eenmaal veel meer afhankelijk van elkaar geworden in de wereld. Dat moet je ook een plek geven in je onderwijs."

Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
“Internationalisering is een must. Kinderen die nu jong zijn krijgen later nu eenmaal een baan waarbij ze niet alleen met Nederlandse mensen te maken krijgen. Een groot percentage van de kinderen op onze school heeft al een connectie met andere landen. Alleen nog maar op Nederlands gericht zijn is niet meer reëel. We zijn nu eenmaal veel meer afhankelijk van elkaar geworden in de wereld. Dat moet je ook een plek geven in je onderwijs.”

Hoe enthousiasmeer je je collega’s om hierin mee te gaan?
“Eerst wil ik een stukje bewustzijn meegeven. Waarom doen we dit? Dan vraag ik de leerkrachten waarom zij het belangrijk vinden om dit te doen? Zo krijgt iedereen zelf voor ogen waarom we dit doen. Elke keer kom ik daar weer op terug. Communicatie is dus erg belangrijk. Ik doe het overigens niet alleen. We hebben een werkgroep, waarin per bouw iemand meedenkt, kijkt wat er speelt in de klassen en helpt de internationaliseringsdag te organiseren.”

Werken jullie met een doorlopende leerlijn met het Engels?
“We begonnen eerst met twee methoden, eentje voor de onderbouw en eentje voor de bovenbouw. Dat sloot niet echt lekker aan. Drie jaar geleden hebben we daarom voor de methode gekozen Join In, waarbij een doorlopende leerlijn centraal staat.”

“Op basis van die methode, heb ik een eigen leerlijn beschreven voor onze school, waarin leerkrachten hun doelen inzichtelijk hebben voor alle jaren. Dit jaar heb ik ze de opdracht meegegeven deze aan te vullen vanuit hun eigen praktijk in de klas. Wat bied je de kinderen nog meer aan, naast de methode? Zo is onze leerlijn eigenlijk continu in ontwikkeling.”

Hoe werken jullie aan de link naar de buitenwereld in het klaslokaal?
“Dat doen we aan de hand van actuele gebeurtenissen. Maar eigenlijk gaat het vanzelf. Kinderen komen met een vakantieverhaal, of vertellen over hun familie die ergens anders woont. Ook brengen ze belangrijke dingen uit het journaal mee de klas in.”

Maken jullie gebruik van subsidies voor de internationaliseringsslag?
“We hebben drie keer IPV-subsidie gehad van 5000 euro. Dat is nu voorbij. Daarnaast hebben we nog veel potjes vanuit Brainport voor internationalisering. Eigenlijk alle cursussen die onze leerkrachten op dit gebied willen doen, kunnen daaruit worden betaald. Het is echt een luxe dat we in deze regio zijn gevestigd.”

Wat zou je willen meegeven aan andere scholen die dezelfde stap willen maken?
“Blijf kijken naar je personeel. Je moet ze echt meenemen. De werkdruk is groot, en veel collega’s hebben zoiets van moet dit er nu ook nog bij? Dan kan je zelf harder willen gaan, maar als mensen het er niet bij kunnen hebben is het lastig. Het is dus belangrijk om goed naar ze te luisteren. En doe het verder in kleine stapjes, die passen bij je organisatie.”

Wat is vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)?

Op een natuurlijke manier de taal leren staat bij vvto voorop en juist vanaf groep 1 is dat goed te realiseren. In de onderbouw draait het allereerst om het begrijpen en spreken. In de hogere groepen leren kinderen ook lezen en schrijven in de vreemde taal. Meer weten? Lees meer over vroeg vreemdetalenonderwijs of neem contact op via po-vo@nuffic.nl.

Subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO)

Als je internationalisering wilt integreren in je schoolbeleid, kun je daar subsidie voor krijgen. Lees meer over de verschillende manieren waarop je de IFO-regeling kunt gebruiken.