Informeer jezelf

Je kunt je gratis aanmelden voor webinars over starten met vvto en internationalisering. Kijk in onze agenda wanneer het volgende webinar plaats vindt. Daarin leer je onder andere:

  • wat vvto precies inhoudt;
  • wat ervoor nodig is om vvto in te voeren op jouw school;
  • hoe je draagvlak creëert voor vvto;
  • hoe je wereldburgerschap verankert in je curriculum.

In Nederland zijn 2 handboeken over vvto-Engels (122,73 kB) gepubliceerd die jou helpen om je te specialiseren in het Engels op de basisschool. Deze boeken zijn een mooie combinatie van theorie en praktijk en bevatten een schat aan lesideeën en materialen.

Netwerk Talen en wereldburgerschap

Meld je aan voor het netwerk Talen en Wereldburgerschap. Tijdens de netwerkbijeenkomsten worden experts uitgenodigd op het gebied van vroeg vreemdetalenonderwijs, wereldburgerschap en aanverwante thema’s zoals meertaligheid, diversiteit en inclusie. Daarnaast kun je tips en tricks delen met andere basisscholen en blijf je op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen.
Deelname aan het netwerk is kosteloos.

Landelijke standaard

Als je vvto aanbiedt, is het belangrijk dat je programma van goede kwaliteit is. Het is verstandig om daar zo vroeg mogelijk veel over te weten. In de landelijke Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (127,70 kB) lees je de kwaliteitseisen voor een goed vvto-programma.

Over het algemeen duurt het 3 tot 4 jaar voor je aan de landelijke standaard voldoet. Wil je een gedetailleerd overzicht van het invoeringstraject? Lees dan ons stappenplan Starten met vroeg vreemdetalenonderwijs‌ (1,35 MB).

Ontvang je liever een papieren versie van ons stappenplan? Vul dan ons bestelformulier in.

Kwaliteitskeurmerk

Wil je meer begeleiding bij het invoeren van vvto-Engels? Of ben je al goed op weg met vvto en wil je voldoen aan de landelijke standaard voor vvto-Engels? Vraag dan een begeleidings- of visitatie(traject) aan bij een van drie keurmerkinstanties en word een landelijk erkende vvto-school:

Cedin adviseert en ondersteunt scholen die vvto-Engels of het concept van 3TS (Drie Talige School: Nederlands, Fries en Engels) willen implementeren óf de kwaliteit ervan willen verbeteren. Bij het keumerktraject wordt het implementatieproces aangepast op de situatie en ambities van de school. Cedin is een stichting met een maatschappelijk doel en richt zich op het ontdekken en benutten van talenten, het wegnemen van belemmeringen en creëren van kansen.

EarlyBird geeft nascholing en begeleiding aan coördinatoren en leerkrachten bij de implementatie en borging van vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Scholen die aan de Landelijke Standaard vvto willen voldoen kunnen het kwaliteitskeurmerktraject volgen. EarlyBird heeft een online portal met (CLIL) lesmaterialen en informatie over beleid en didactiek. Daarnaast bieden zij een peuterprogramma dat op IKC’s en kinderopvang wordt gebruikt. Sinds 2003 is EarlyBird het expertisecentrum voor vroeg vreemde-talenonderwijs Engels.

TalenT biedt begeleiding bij het behalen van het vvto-keurmerk en verzorgt nascholings- activiteiten gericht op vakdidactiek en eigen taalvaardigheid. Daarnaast biedt TalenT cursussen aan voor coördinator Engels. Het TalenT-keurmerk wordt door drie hogescholen aangeboden: Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE), Hogeschool de Kempel in Helmond en de Marnix Academie te Utrecht.

Bepaal waar je school nu staat

Om te bepalen hoe ver je school nu is met vvto, kun je de vvto-scan invullen. Beantwoord de 13 stellingen en ontvang meteen gepersonaliseerde tips over wat je kunt doen om verder te bouwen aan vvto op je school. Misschien ben je zelfs al klaar voor de eerste visitatie van het keurmerktraject. Je kunt het advies ook per e-mail aan jezelf versturen.

Schrijf een beleidsplan

Om je internationaliseringdoel te behalen, heb je een beleidsplan nodig. Hierin neem je je doelen op en hoe je deze wil bereiken. Neem in je beleidsplan ook de kwaliteitseisen mee uit de landelijke standaard vroeg vreemdetalenonderwijs Engels‌ (127,70 kB).

Een beleidsplan is bovendien noodzakelijk als je subsidie wil aanvragen voor internationalisering. Hulp nodig? Download het format voor het beleidsplan in de Handreiking internationalisering primair onderwijs (661,74 kB).

Vraag subsidie aan

Voor vvto kun je bij ons subsidie aanvragen. Via de IFO-regeling kun je subsidie krijgen voor onder andere nascholing in Nederland en materialen. Met het Europese subsidieprogramma Erasmus+ kun je bijvoorbeeld een cursus in het buitenland volgen of een samenwerkingsproject met een school in het buitenland betalen.

Volg nascholing

Nu je weet waar je school staat op het gebied van internationalisering en wat jullie doelen zijn, wordt ook duidelijk waarvoor jullie wellicht nascholing kunnen gebruiken. Dit kan zowel een cursus op maat zijn voor het hele team, als individuele (taal)cursussen of een cursus in het buitenland.

Bekijk een overzicht van goede cursussen voor vvto-leerkrachten en -coördinatoren‌. Deze cursussen werken niet alleen aan didactiek en taalvaardigheid, maar ook aan de competenties voor de vvto-leerkracht en de vvto-coördinator. Ze worden goed beoordeeld door eerdere cursisten.

Quickscan competenties leerkrachten Engels vvto‌ (163,31 kB)

Competenties van de vvto-coördinator‌ (67,32 kB)

Schaf materialen aan

Bijna klaar om te starten met vvto Engels of tijd voor een nieuwe lesmethode? Bekijk onze checklist om een goede methode te kiezen die past bij jouw school.

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over vvto en wat wij voor jou kunnen betekenen? Volg ons dan via Facebook of neem contact op met ons via: po-vo@nuffic.nl.
070 4260 260