‘Duurzaamheidspark laat agrariërs zien dat er alternatieven zijn’

De wereld staat voor een acute klimaatcrisis. In een serie interviews vertellen partners van Nuffic en alumni van onze programma's over hun inzet voor een meer duurzame wereld. Deel 2: Rogier Mul uit Oss.
Rogier Mul

Oud-tto-leerling Rogier Mul (25) studeerde Duitse taal en cultuur en European Studies aan de Radboud Universiteit en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Sinds zijn afstuderen in 2019 is Rogier een van de initiatiefnemers van Duurzaamheidspark. Het project combineert landbouw met het opwekken van zonne-energie, om zo landbouwgrond een dubbele functie te geven. In 2019 werd het eerste prototype opgeleverd, in 2020 volgde de eerste succesvolle oogst.

Het Duurzaamheidspark beslaat een gebied van 800 vierkante meter en telt 280 zonnepanelen en diverse gewassen, waaronder aardbeien, sla en rode bieten. Zowel de oogst als de opgewekte energie komen ten goede aan directe omwonenden en de bevolking rond Oss. Voor verdere ontwikkeling is er een samenwerking met HAS Hogeschool uit Den Bosch en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

1. De grootste duurzaamheidsuitdaging is…

“…de weg naar een post-fossiele economie. De industriële revolutie heeft ons veel gebracht, maar ook een economie die draait op fossiele energiebronnen. Na zo’n tweehonderd jaar ondervinden we daarvan nu de gevolgen. Ecosystemen komen in gevaar, klimaatzones verschuiven en we hebben te maken met extreme weersomstandigheden.”

“In die context is ook het verdienmodel van de agrarische sector niet langer houdbaar. Intensieve landbouw en veeteelt is een gevaar voor de biodiversiteit, het bodemleven en het klimaat. Er is een race to the bottom gaande waarin agrariërs steeds meer moeten produceren voor minder geld. Daarmee heeft de boer ook een slechter imago gekregen.”

2. Ik draag bij aan een meer duurzame wereld door…

“…agrariërs onderdeel te maken van de oplossing. Onze oplossing, waarbij we teelt combineren met het opwekken van groene energie, stelt boeren in staat om slimmer en duurzamer te werken. Veel boeren in de veehouderij zeggen te willen stoppen. Duurzaamheidspark biedt ze een realistisch alternatief. Ze kunnen verder als tuin- of akkerbouwer, maar dan met een dubbel verdienmodel. Groente en fruit telen én groene stroom opwekken.”

'Wij maken agrariërs onderdeel van de oplossing door teelt combineren met het opwekken van groene energie'

“Het aanleggen van zonneweides is populair, maar we offeren daarmee wel biodiversiteit op. Een weiland vol zonnepanelen sluit de bodem hermetisch af. Daar brengen wij verandering in. Door landbouw en zonne-energie te combineren is Duurzaamheidspark niet of nauwelijks schadelijk voor de biodiversiteit en bodemrijkdom. We hebben nu zes gewassen verbouwd en onze rode bieten, aardbeien en sla liggen al bij de lokale groenteboer en streekwinkel. We laten hiermee aan boeren zien: er zijn alternatieven, dit is allemaal mogelijk.”

3. Mijn inzet voor duurzaamheid doet ertoe omdat…

“…iedereen door klimaatverandering wordt getroffen, en dus ook iedereen onderdeel moet zijn van de oplossing. Een paar jaar geleden werden we gezien als een stelletje gekke uitvinders. Er was veel scepsis, ook onder agrariërs. ‘Wat jullie willen, is te zot voor worden, dat kán helemaal niet’, werd ons gezegd. En kijk nu: we hebben prachtige kroppen sla en heerlijke aardbeien. Er is enorm veel vraag naar onze producten en aandacht voor onze oplossing.”

“Verschillende landelijke media hebben over ons bericht en ook van agrariërs krijgen we inmiddels positieve reacties. De gemeenteraad heeft zelfs een amendement aangenomen waarin onze oplossing als standaard wordt genoemd voor toekomstige zonnepanelen op landbouwgrond. Dus ja, als kleine groep kun je zéker voor verandering zorgen. Wij zien het nu voor onze eigen ogen gebeuren!”

Nuffic & duurzaamheid

In deze serie laten we je kennismaken met mensen uit ons netwerk die het verschil maken op het gebied van duurzaamheid. Lees meer over Nuffic en duurzaam internationaliseren.

Deel 1: Aysha Mahmoud Abu Allan, Jordanië: ‘Klimaatverandering raakt ons allemaal’

Deel 3: Marisa Beunk, Wageningen: ‘Stapje voor stapje naar een duurzame wereld’

Deel 4: Terry Afram, Ghana: ‘Inspireren we allen één persoon, dan veranderen we de wereld’