Studieresultaten voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs beoordelen studieresultaten op de volgende manier:

Cijfer Omschrijving Betekenis
9-10 Xuất sắc Uitstekend
8-9 Giỏi Zeer goed
7-8 Khá Goed
6-7 Trung bình khá Ruim voldoende
5-6 Trung bình Voldoende
4-5 Yếu Onvoldoende
<4 Kém Onvoldoende

Documenten voortgezet onderwijs

Studenten kunnen met de volgende documenten aantonen dat ze het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

Het diploma en de cijferlijst hebben een standaard lay-out. Ze worden afgegeven door het Vietnamese ministerie van Onderwijs.

Let op: meestal krijgen leerlingen eerst een voorlopig diploma, een Giấy chứng nhận tốt nghiệp. Het officiële diploma krijgen ze meestal binnen een jaar na afstuderen. Het voorlopige diploma is na dit jaar niet meer geldig.

Studieresultaten hoger onderwijs

Vietnamese hogeronderwijsinstellingen beoordelen studieresultaten op dezelfde manier als scholen in het voortgezet onderwijs, zie Studieresultaten voortgezet onderwijs.

Documenten hoger onderwijs

Studenten kunnen met de volgende documenten aantonen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

  • een diploma;
  • een bijbehorende cijferlijst; en
  • een beëdigde vertaling van beide documenten.