Basis- en voortgezet onderwijs in Vietnam

Het basisonderwijs heet in Vietnam giáo dục tiểu học (primary education). Het duurt 5 jaar en is bedoeld voor leerlingen van 6 tot 11 jaar.

Het voortgezet onderwijs duurt 7 jaar en bestaat uit 2 fases:

Bang tot nghiep trung hoc co so

Dit is het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs (trung học cơ sở). De onderbouw is voor leerlingen van 11 tot 15 jaar. Hierna stopt de leerplicht.

 • : 4 jaar (grade 6–9).
 • Inhoud: algemeen vormende vakken.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Diploma: Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

We vergelijken een Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở met een vmbo-t-diploma.

Bang tot nghiep trung hoc pho thong

Dit is het diploma van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (trung học phổ thông). De bovenbouw is voor leerlingen van 15 tot 18 jaar.

Leerlingen volgen het onderwijs aan een middelbare school. Er zijn speciale middelbare scholen voor leerlingen die de onderbouw met hoge cijfers hebben afgerond: de high schools for the gifted (trường THPT chuyên). Soms moeten leerlingen een toelatingsexamen doen.

 • Duur: 3 jaar (grade 10-12).
 • Inhoud: leerlingen moeten slagen voor het nationale eindexamen (Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông). Dat bestaat uit 4 examenvakken. Er zijn 3 verplichte examenvakken: literatuur, wiskunde en een buitenlandse taal. Voor het 4e examenvak mogen ze kiezen uit 2 richtingen:
  • natural sciences (biologie, natuurkunde en scheikunde); of
  • social sciences (aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer).
 • Toelatingseisen:
  • voor een standaard middelbare school: een Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
  • voor een high school for the gifted: een Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở met hoge cijfers en soms een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

We vergelijken een Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông van een standaard middelbare school met een havodiploma.

We vergelijken een Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông van een high school for the gifted met ruim een havodiploma.

Let op: we bedoelen met ‘ruim een havodiploma’ dat het diploma een hoger niveau heeft dan een havodiploma, maar een lager niveau dan een vwo-diploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een havodiploma en vwo-diploma in.