Studieresultaten voortgezet en hoger onderwijs

In het voortgezet en hoger onderwijs gebruiken instellingen letter grades om studieresultaten te beoordelen. Hieronder staat de betekenis van de gebruikte letters, tenzij in een toelichting bij het transcript iets anders is aangegeven (er bestaan namelijk veel variaties).

In cijfers (GPA) Letter grade Omschrijving Betekenis
4 A excellent/superior uitstekend
3 B very good/above average zeer goed/bovengemiddeld
2 C average gemiddeld
1 D below average benedengemiddeld
0 F failure gezakt

Afkortingen die veel voorkomen op transcripts, vooral in het hoger onderwijs:

Letter Betekenis
P pass: voldoende, geen cijfer toegekend
S satisfactory: bevredigend, geen cijfer toegekend
I

incomplete: de eisen zijn niet afgerond voor einde semester (aan de eisen moet binnen de voorgeschreven termijn worden voldaan)

W withdrawn: teruggetrokken (met toestemming) van het volgen van een vak
NC no credit: geen studiepunten toegekend
R repeat: een vak dat voor een tweede keer wordt gevolgd omdat in eerste instantie een onvoldoende is behaald

Credit-systemen

Er bestaan verschillende systemen voor credits (studiepunten), maar ze gaan allemaal uit van het aantal contacturen en niet van studiebelastingsuren. We beschrijven hieronder de systeem die het meest voorkomen in het voortgezet en hoger onderwijs.

Credit-systeem voortgezet onderwijs

  • 1 credit voor een vak (subject) dat 5 lesuren per week is gevolgd tijdens 1 heel schooljaar (van ongeveer 36 weken);

Let op: soms geeft de school hiervoor 5 credits i.p.v. 1 credit. Bijvoorbeeld: een student krijgt 5 uur per week les in het vak natuurkunde, waarvoor hij aan het einde van het schooljaar 1 credit of 5 credits krijgt, afhankelijk van het systeem dat de school gebruikt.

Credit-systeem hoger onderwijs

Het volgende systeem komt het meest voor in het hoger onderwijs:

  • Theoretisch onderwijs: 1 credit = ca. 1 uur college + 2 uur voorbereidingstijd.
  • Praktijkonderwijs: 1 credit = 2 à 3 uur laboratorium, practicum of stage.

Het is belangrijk om te weten of een instelling het jaar in semesters indeelt of in kwartalen (quarters). Een schooljaar heeft:

  • 3 semesters (fall, spring en summer) van 15 à 16 weken; of
  • 4 quarters (fall, winter, spring en summer) van 10 à 12 weken.

De indeling heeft gevolgen voor de betekenis van het aantal credits. Dit staat meestal duidelijk in het transcript (of anders in een toelichting bij het transcript):

  • 1 semester credit = 1 contactuur per week gedurende 15 à 16 weken; in totaal 120 semester credits voor een bachelorgraad (30 credits per jaar).
  • 1 quarter credit = 1 contactuur per week gedurende 10 à 12 weken; in totaal 180 quarter credits voor een bachelorgraad (45 credits per jaar).

Documenten voortgezet en hoger onderwijs

Voor het waarderen van een Amerikaans diploma is het diploma alleen nooit voldoende. Verplicht is de bijbehorende cijferlijst, het zogenaamde official transcript of academic record.

Official transcript

Deze officiële cijferlijst:

  • geeft het niveau aan van zowel het voortgezet als hoger onderwijs;
  • geeft informatie over de inhoud van de studie, cijfers, studiebelasting, en de datum van afstuderen;
  • moet afgegeven zijn door de instelling waar de studie is gevolgd.

Nederlandse onderwijsinstellingen ontvangen dit official transcript in een gesloten envelop of via een beveiligde, elektronische verzenddienst. Zo is het duidelijk dat het om een betrouwbaar document gaat. Ook de uitslag van Advanced Placement-examens (high school) moet de College Board rechtstreeks naar de Nederlandse instelling sturen, naast het official transcript.

Is dit document echt?

Door Amerikaanse instellingen zelf de official transcripts te laten versturen, is de echtheid – authenticiteit – van de onderwijsdocumenten in principe in orde. Maar er zijn ook degree mills of diploma mills die valse official transcripts uitgeven.

Diploma mills

Diploma mills zijn geen onderwijsinstellingen, maar bedrijven die diploma’s van high school- tot PhD-niveau verkopen, zonder dat er (serieus) onderwijs voor is gevolgd. De vorm en inhoud van deze documenten geven vaak de indruk dat de transcripts van erkende Amerikaanse instellingen zijn, terwijl dit niet zo is. Via de CHEA-website is het makkelijk te controleren of een instelling bestaat en of die geaccrediteerd is.

Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met ons. In Nederland hebben wij samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het Coördinatiepunt Informatieverstrekking Diploma Mills opgericht om voorlichting te geven over diploma mills.