Turkse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Turkse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze geaccrediteerd zijn. We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Turkije:

  • Algemene middelbare scholen (genel lise) verzorgen meestal het algemeen vormend voortgezet onderwijs (voor een Lise Diploması). Leerlingen kunnen ook kiezen voor een andere soort middelbare school, bijvoorbeeld:
    • een privé-school (Özel Ortaöğretim). Deze scholen zijn niet opgericht door de overheid. Naast de Turkse privéscholen zijn dat ‘minderheidsscholen’ (van de Griekse, Armeense of Joodse gemeenschap), scholen met een buitenlands curriculum (zoals Amerikaanse, Franse of Duitse scholen) en internationale scholen (alleen toegankelijk voor expats).
    • een Imam Hatip-school. Deze scholen bieden dezelfde algemene vorming als een genel lise, maar leiden leerlingen daarnaast op tot imam (jongens) of godsdienstonderwijzeres (meisjes).
  • Technische middelbare scholen (teknik lise) verzorgen het technisch voortgezet onderwijs (voor een Teknik Lisesi Diploması).
  • Beroepsgerichte middelbare scholen (meslek lise) verzorgen beroepsgericht voortgezet onderwijs (voor een Meslek Lisesi Diploması).

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

In Turkije volgen studenten het hoger onderwijs aan:

  • openbare universiteiten;
  • non-profit foundation universities;
  • andere hogeronderwijsinstellingen.

Openbare universiteiten

In 2019 waren er in Turkije 129 openbare universiteiten. Het onderwijs van deze onderwijsinstellingen is gratis.

Non-profit foundation universities

In 2019 waren er in Turkije 72 non-profit foundation universities. Deze universiteiten worden niet gefinancierd door de overheid, maar zijn opgericht door bedrijven, organisaties of particulieren. Studenten betalen dan ook collegegeld. Veel non-profit foundation universities gebruiken een andere taal als voertaal, meestal het Engels.

Andere hogeronderwijsinstellingen

Er zijn ook nog hogeronderwijsinstellingen waarbij een deel van de opleiding gericht is op ontwikkeling van militaire vaardigheden. Voorbeelden zijn de National Defense University en de Turkish National Police Academy (TNPA).

Turkse hogeronderwijsinstellingen verzorgen zowel wetenschappelijk onderwijs als hoger beroepsonderwijs.

Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen controleren

Turkse hogeronderwijsinstellingen moeten geaccrediteerd zijn door de Yüksek Ögretim Kurulu (YÖK), de Raad voor Hoger Onderwijs. Op de YOK-website staan 2 overzichten:

Hoger onderwijs | opleidingen

Opleidingen van geaccrediteerde Turkse hogeronderwijsinstellingen zijn automatisch erkend. Op de webpagina over het Turkse hoger onderwijs beschrijven we de verschillende diploma's die studenten kunnen behalen.

Engelstalige opleidingen

Op een aantal universiteiten, zoals de Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi en de Örta Doğu Teknik Üniversitesi, is Engels de voertaal. Daarnaast zijn er universiteiten die bepaalde opleidingen in het Engels of als tweetalige opleiding aanbieden.

Voor toelating tot Engelstalige en tweetalige opleidingen moeten studenten een 1-jarig hazırlık (taal-voorbereidingsprogramma) doen als Engels niet de voertaal op de middelbare school (lise) was.