Ön Lisans Diploması

Studenten kunnen een Ön Lisans Diploması (associate degree) behalen aan een school voor hoger beroepsonderwijs (meslek yüksekokulu). Dit soort scholen zijn meestal onderdeel van een universiteit.

 • Duur: 2 jaar (120 ECTS).
 • Inhoud: hoger beroepsonderwijs. Vaak zijn de vakken gebaseerd op de 1e 2 jaar van de Lisans-opleiding van een vergelijkbare studierichting.
 • Toelatingseisen: een Meslek Lisesi Diploması, Teknik Lisesi Diploması of Lise Diploması, en minimaal 150 punten in totaal voor de toelatingsexamens.
 • Functie van het diploma: werk. Studenten hebben ook toegang tot een aansluitingsexamen voor een Lisans-opleiding, het Dikey Geçiş Sinavi. Als ze dit examen halen, mogen studenten instromen in het 3e jaar van een Lisans-opleiding.
 • Diploma: Ön Lisans Diploması.

We vergelijken het Ön Lisans Diploması met een associate degree of met 2 jaar hoger beroepsonderwijs.

Lisans Diploması

Tijdens de Lisans-opleiding (bacheloropleiding) krijgen studenten wetenschappelijk of beroepsgericht onderwijs.

 • Duur: 4 jaar (240 ECTS). Studenten mogen er niet langer dan 7 jaar over doen.
 • Inhoud: wetenschappelijk of beroepsgericht onderwijs, afhankelijk van de studierichting. Eventueel een scriptie of een project.
 • Toelatingseisen: een Lise Diploması of Teknik Lisesi Diploması en minimaal 180 punten in totaal voor de toelatingsexamens.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen (Yüksek Lisans Diploması) of werk. Soms (bij uitzonderlijke goede studieresultaten) kunnen studenten ook toegelaten worden tot een promotietraject (Doktora Diploması).
 • Diploma: Lisans Diploması.

Soms wordt de naam van het diploma gecombineerd met die van een titel, bijvoorbeeld:

 • Lisans Diploması ve Mimar Ünvanı (architect); of
 • Lisans Diploması ve Mühendis Ünvanı (ingenieur).

De opleiding farmacologie sluiten studenten af met het Eczacilik Lisans Diploması.

Let op: studenten kunnen ook een voorlopig getuigschrift krijgen, een Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi. Ze krijgen dan na een bepaalde periode hun definitieve diploma (zie Documenten controleren).

We vergelijken het Lisans Diploması met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Yüksek Lisans Diploması

Na het Lisans Diploması kunnen studenten het Yüksek Lisans Diploması (master) behalen. Dat kan via een opleiding met of zonder scriptie.

 • Duur: 1½ jaar (90 ECTS, geen scriptie,) of 2 jaar (120 ECTS, inclusief scriptie).
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs, inclusief een scriptie bij de 2-jarige opleiding.
 • Toelatingseisen: een Lisans Diploması. Verder bepalen instellingen zelf de toelating en die is afhankelijk van het behaalde gemiddelde tijdens de Lisans-opleiding, de resultaten van het Academic Staff and Graduate Education Entrance Examination (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı – ALES) en de resultaten van een persoonlijk gesprek.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (Doktora Diploması) of werk.
 • Diploma: Yüksek Lisans Diploması.

We vergelijken het Yüksek Lisans Diploması met een master in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Medische opleidingen

Er zijn medische opleidingen die 5 of 6 jaar duren.

 • Duur: 5 jaar (300 ECTS, diergeneeskunde en tandheelkunde), 6 jaar (360 ECTS, geneeskunde).
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs, opleiding tot arts, dierenarts of tandarts.
 • Toelatingseisen: een Lise Diploması of Teknik Lisesi Diploması, en minimaal 180 punten in totaal voor de toelatingsexamens.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot een promotietraject (Doktora Diploması).
 • Diploma: Veterinerlik Yüksek Lisans Diploması (diergeneeskunde), Dişhekimliği Lisans Diploması (tandheelkunde) en Tip Doktorluğu Diploması (geneeskunde).

Het diploma van deze studierichtingen staat gelijk aan een Yüksek Lisans Diploması (mastergraad).

Doktora Diploması

In principe kunnen studenten met een Yüksek Lisans Diploması verder studeren voor een Doktora Diploması (PhD). Als de prestaties van studenten bij het behalen van het Lisans Diploması bijzonder goed zijn, kunnen zij met dit diploma rechtstreeks toegelaten worden (dus zonder een Yüksek Lisans Diploması). Studenten zijn dan wel verplicht om extra voorbereidend onderwijs te volgen.

 • Duur: 2 tot 5 jaar (minimaal 180 ECTS).
 • Inhoud: onderwijs, een kwalificatie-examen en het schrijven en verdedigen van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een Yüksek Lisans Diploması met eventueel extra eisen, en soms een Lisans Diploması (bij uitzonderlijke goede studieresultaten).
 • Diploma: Doktora Diploması (PhD).

Engelstalige opleidingen

Op een aantal universiteiten, zoals de Boğaziçi Üniversitesi, de Örta Doğu Teknik Üniversitesi en de Bilkent Üniversitesi, is Engels de voertaal. Daarnaast zijn er universiteiten die bepaalde opleidingen in het Engels of als tweetalige opleiding aanbieden.

Voor toelating tot Engelstalige en tweetalige opleidingen moeten studenten een 1-jarig hazırlık (taal-voorbereidingsprogramma) doen als Engels niet de voertaal op de middelbare school (lise) was.

Soorten hogeronderwijsinstellingen

In Turkije volgen studenten het hoger onderwijs aan:

 • openbare universiteiten; of
 • non-profit foundation universities.

Openbare universiteiten

In 2019 waren er in Turkije 129 openbare universiteiten. Het onderwijs is gratis.

Non-profit foundation universities

In 2019 waren er in Turkije 72 non-profit foundation universities. Deze universiteiten worden niet gefinancierd door de overheid, maar zijn opgericht door bedrijven, organisaties of particulieren. Studenten betalen dan ook collegegeld. Veel non-profit foundation universities gebruiken een andere taal als voertaal, meestal het Engels. Deze instellingen zijn geaccrediteerd door het YÖK, zie ook Accreditatie en kwaliteitszorg.

Turkse universiteiten bieden zowel wetenschappelijk onderwijs als hoger beroepsonderwijs aan.

Toelatingsexamens

Voor toelating tot een Turkse universiteit moeten studenten een Lise Diploması of Teknik Lisesi Diploması bezitten. Daarnaast moeten ze 2 centrale toelatingsexamens afleggen. Sinds 2018 zijn dat:

 • TYT: Temel Yeterlilik Testi (Basic Proficiency Test); 120 vragen (40 Turkse taal en literatuur, 40 wiskunde, 20 sociale wetenschappen, 20 natuurwetenschappen) – 40% van het totale resultaat.
 • YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (Higher Education Institutions Exam); 160 vragen (40 Turkse taal en literatuur, 40 wiskunde, 40 sociale wetenschappen, 40 natuurwetenschappen) – 60% van het totale resultaat.

Let op: van 2010 tot 2018, waren het YGS en LYS de toelatingsexamens (YGS: Yükseköğretime Geçis Sınavı, LYS: Lisans Yerleştirme Sınav).

Toelatingseisen universiteiten

 • Voor een 2-jarige associate degree-opleiding (Ön Lisans Diploması): minimaal 150 punten in totaal voor het TYT en YKS.
 • Voor een 4-jarige bacheloropleiding (Lisans Diploması): minimaal 180 punten in totaal voor het TYT en YKS.

Het Ögrenci Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) organiseert en beheert deze toelatingsexamens, het TYT en YKS. Het ÖSYM is het centrum voor selectie en plaatsing van studenten en is verbonden aan de YÖK.