Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Tsjechische onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Tsjechië‌ (346,95 kB)

Overzicht Tsjechische diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Tsjechische diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Tsjechisch diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Tsjechische diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Výuční list

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma 2 of 3 (NLQF 2 of 3/EQF 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Vysvědčení o maturitní zkoušce van een Střední odborné učiliště

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 3 of 4 (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt, of toelating tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van toelatingsexamens.

Vysvědčení o maturitní zkoušce van een Střední odborná skola

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4+/EQF 4) en een mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 3/EQF 3).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van toelatingsexamens.

Vysvědčení o maturitní zkoušce van een conservatorium

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4) en een mbo-diploma niveau 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 6 tot 8 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs (kunst).
 • Functie van het diploma: toelating tot aansluitende opleidingen in het hoger onderwijs.

Vysvědčení o maturitní zkoušce van een Gymnázium

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 8 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diplom absolventa vyšší odborné školy met de titel DiS

 • Vergelijkbaar met: 2 tot 3 jaar hbo (NLQF 5- 6/EQF 5-6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 3½ jaar.
 • Soort onderwijs: hoger vakonderwijs (officieel geen hoger onderwijs, wordt gezien als postsecundair onderwijs).
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt, of toelating tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van toelatingsexamens

Diplom met de graad van Bakalář

 • Vergelijkbaar met: een hbo- of wo-bachelor (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar (vóór 1990 5 tot 6 jaar).
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire masteropleidingen (Magistr of Master/Inženýr).

Diplom met de graad van Magistr of Master/Inženýr

 • Vergelijkbaar met: een hbo- of wo-master (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 3 jaar (4 tot 6 jaar voor de geïntegreerde Magistr).
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.