Diploma Vergelijkbaar met

Basic Education Certificate

شھادة الدراسة التعلیم الأساسي

2 jaar havo

Vocational Secondary Education Certificate

الشھادة الثانویة المھنیة

een mbo-diploma niveau 2 of 3

Technical Diploma Certificate

شھادة دبلوم تقاني

een mbo-diploma niveau 4

Certificate of Associate Degree

شھادة مساعد المجاز

een mbo-diploma niveau 4

Certificate of Licensed Assistant

شھادة مساعد المجاز

een mbo-diploma niveau 4

General Secondary Education Certificate

شھادة الدراسة الثانویة العامة

een havodiploma

Bachelor / الإجازة

( : 4 jaar)

een hbo-bachelor of 2 jaar wo

Bachelor / الإجازة

in architectuur, engineering, tandheelkunde, farmacie en diergeneeskunde

een wo-bachelor

Bachelor / الإجازة

in geneeskunde

1 jaar van een 3-jarige wo-master geneeskunde
Master / الماجستیر een 1-jarige hbo- of wo-master
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.