In Syrië is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Syrische hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. En sommige opleidingen zijn een combinatie van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Studenten kunnen de volgende diploma’s behalen:

Bachelor

Tijdens de bacheloropleiding krijgen studenten hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

 • Duur: 4 jaar. Uitzonderingen: opleidingen in architectuur, engineering, tandheelkunde, farmacie en diergeneeskunde duren 5 jaar. De opleiding geneeskunde duurt 6 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk of beroepsgericht onderwijs. Meestal is het 1e jaar een voorbereidend jaar waarin studenten algemene vakken volgen.
 • Toelatingseisen: het General Secondary Education Certificate. Voor sommige studierichtingen zijn er extra toelatingseisen. Zie Toelating tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Bachelor / الإجازة.
 • De naam Licence komt ook voor. Achter bachelor of licence staat de studierichting. Bijvoorbeeld: Bachelor’s degree in economics / الإجازة في الاقتصاد.

Een 4-jarige Bachelor / الإجازة vergelijken we met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs of 2 jaar wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Een Bachelor / الإجازة in de richting architectuur, engineering, tandheelkunde, farmacie of diergeneeskunde vergelijken we met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

Een Bachelor / الإجازة in de richting geneeskunde vergelijken we met 1 jaar van een 3-jarige masteropleiding geneeskunde in het wetenschappelijk onderwijs.

Master

Studenten met goede resultaten voor hun bachelor kunnen verder studeren voor een Master / الماجستیر.

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs. Het 1e jaar is voor verplichte vakken en examens. Studenten moeten de examens van alle vakken halen. In het 2e jaar schrijven ze een scriptie.
 • Toelatingseisen: een Bachelor / الإجازة met een gemiddelde van 70% als eindresultaat. Vaak moeten studenten ook slagen voor een taaltest Engels of Frans. Voor de richtingen tandheelkunde, engineering en geneeskunde moeten kandidaten een speciaal toelatingsexamen doen.
 • Diploma: Master / الماجستیر. Achter Master staat de studierichting. Bijvoorbeeld: Master’s degree in civil engineering /الماجستير في الهندسة المدنية.

Een Master / الماجستیر vergelijken we met een 1-jarige masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Doctor (PhD)

De titel Doctor kunnen studenten halen na een promotietraject (PhD). Meestal studeren kandidaten verder in de richting van hun masteropleiding.

 • Duur: minimaal 3 jaar.
 • Inhoud: studenten doen onderzoek, ze schrijven en verdedigen een proefschrift en publiceren minimaal 2 wetenschappelijke artikelen.
 • Toelatingseisen: Er is een strenge selectie. Studenten moeten een Master / الماجستیر hebben in een vergelijkbare studierichting met een beoordeling van minimaal 75%. Ook moeten ze een taaltest doen in een moderne vreemde taal.
 • Diploma: Doctor / الدكتوراه.

Soorten hogeronderwijsinstellingen

Syrische hogeronderwijsinstellingen kunnen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs aanbieden.

Studenten kunnen hoger onderwijs volgen aan:

 • openbare universiteiten;
 • privé-universiteiten; en
 • higher institutes (zie hieronder).

Openbare universiteiten

Het onderwijs aan de meeste openbare universiteiten is gratis. Studenten kunnen een bachelor, master en PhD behalen. Ze betalen alleen een klein bedrag aan jaarlijkse registratiekosten. De meeste Syrische studenten volgen een opleiding aan een openbare universiteit. De Universiteit van Damascus is de oudste en grootste universiteit.

De Syrian Virtual University is in 2002 opgericht door het Ministerie van Hoger Onderwijs. Samen met internationale instellingen geeft de Syrian Virtual University alleen online onderwijs. Studenten aan de Syrian Virtual University betalen collegegeld.

Privé-universiteiten

Sinds 2001 zijn er privé-universiteiten in Syrië. Deze universiteiten mogen alleen onderwijs geven als ze erkend zijn door het Ministerie van Hoger Onderwijs (zie Erkenning). Tot nu toe mogen privé-universiteiten alleen bacheloropleidingen aanbieden. Studenten moeten collegegeld betalen. Naast het Arabisch kan het onderwijs ook in het Engels worden gegeven.

Higher institutes

Higher institutes vallen vaak onder toezicht van een openbare universiteit of het Ministerie van Hoger Onderwijs. Deze instituten bieden verschillende opleidingen aan. Studenten kunnen een bachelor, master en PhD behalen. Maar er zijn vrij weinig studenten die voor een opleiding aan een higher institute kiezen. De toelatingseisen zijn namelijk vaak strenger dan de eisen van opleidingen aan openbare universiteiten.

Toelating tot hoger onderwijs

In Syrië kunnen studenten naar het hoger onderwijs met het General Secondary Education Certificate.

Algemene toelatingseisen

Opleidingen hebben vaak algemene eisen voor studenten met het General Secondary Education Certificate:

 • Studenten met een exact profiel kunnen zich meestal aanmelden voor alle opleidingen in het hoger onderwijs.
 • Studenten met het letterenprofiel kunnen zich alleen aanmelden voor opleidingen in richtingen zoals taal, literatuur, geschiedenis, economie en rechten.

Uitzonderingen

Universiteiten kunnen studenten met erg hoge scores voor het Vocational Secondary Education Certificate toelaten tot een bacheloropleiding in vergelijkbare richting. Dit gebeurt alleen niet vaak.

Extra eisen en loting

Sommige opleidingen hebben extra eisen. Bijvoorbeeld dat leerlingen voor het General Secondary Education Certificate een 2e vreemde taal of een ander vak hebben behaald.

Opleidingen in geneeskunde, tandheelkunde, architectuur en natuurwetenschappen eisen ook hoge resultaten voor het eindexamen van het General Secondary Education Certificate. Deze scores verschillen per jaar. Soms moeten studenten ook een toelatingsexamen doen.

Er wordt geloot als er te weinig plaatsen zijn voor een bepaalde studie.