Terug naar boven

Hoger onderwijs in Syrië

In Syrië is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Syrische hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. En sommige opleidingen zijn een combinatie van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

Toelating tot hoger onderwijs in Syrië

In Syrië kunnen studenten naar het hoger onderwijs met het General Secondary Education Certificate. Er zijn vaak algemene toelatingseisen voor studenten met dit diploma:

 • Studenten met een exact profiel kunnen zich meestal aanmelden voor alle opleidingen in het hoger onderwijs.
 • Studenten met het letterenprofiel kunnen zich alleen aanmelden voor opleidingen in richtingen zoals taal, literatuur, geschiedenis, economie en rechten.

Let op: universiteiten kunnen studenten met erg hoge scores voor het Vocational Secondary Education Certificate toelaten tot een bacheloropleiding in vergelijkbare richting. Dit gebeurt alleen niet vaak.

Extra eisen en loting

Sommige opleidingen hebben extra eisen. Bijvoorbeeld dat leerlingen voor het General Secondary Education Certificate een 2e vreemde taal of een ander vak hebben behaald.

Opleidingen in geneeskunde, tandheelkunde, architectuur en natuurwetenschappen eisen ook hoge studieresultaten voor het eindexamen van het General Secondary Education Certificate. Deze scores verschillen per jaar. Soms moeten studenten ook een toelatingsexamen doen.

Er wordt geloot als er te weinig plaatsen zijn voor een bepaalde studie.

Bachelor

 • : 4 jaar. Uitzonderingen:
  • De opleidingen architectuur, diergeneeskunde, engineering, farmacie en tandheelkunde duren 5 jaar.
  • De opleiding geneeskunde duurt 6 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk of beroepsgericht onderwijs. Meestal is het 1e jaar een voorbereidend jaar waarin studenten algemene vakken volgen.
 • Toelatingseisen: een General Secondary Education Certificate. Voor sommige studierichtingen zijn er extra toelatingseisen.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: Bachelor / الإجازة. De naam Licence komt ook voor. Achter bachelor of licence staat de studierichting. Bijvoorbeeld: Bachelor’s degree in economics / الإجازة في الاقتصاد.

We vergelijken een 4-jarige Bachelor / الإجازة met een hbo-bachelor of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een Bachelor / الإجازة in de richting architectuur, diergeneeskunde, engineering, farmacie of tandheelkunde met een wo-bachelor.

We vergelijken een Bachelor / الإجازة in de richting geneeskunde met 1 jaar van een 3-jarige wo-master in de richting geneeskunde.

Master

Studenten met goede studieresultaten voor hun bachelor kunnen verder studeren voor een Master / الماجستیر.

 • Duur: 2 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderwijs. Het 1e jaar is voor verplichte vakken en examens. Studenten moeten de examens van alle vakken halen. In het 2e jaar schrijven ze een scriptie.
 • Toelatingseisen: een Bachelor / الإجازة met een gemiddelde van 70% als eindresultaat. Vaak moeten studenten ook slagen voor een taaltest Engels of Frans. Voor de richtingen tandheelkunde, engineering en geneeskunde moeten kandidaten een speciaal toelatingsexamen doen.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: Master / الماجستیر. Achter Master staat de studierichting. Bijvoorbeeld: Master’s degree in civil engineering /الماجستير في الهندسة المدنية.

We vergelijken een Master / الماجستیر met een 1-jarige hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Doctor (PhD)

De titel Doctor kunnen studenten behalen na een promotietraject (PhD). Meestal studeren kandidaten verder in de richting van hun masteropleiding.

 • Duur: minimaal 3 jaar.
 • Inhoud: studenten doen onderzoek, ze schrijven en verdedigen een proefschrift en publiceren minimaal 2 wetenschappelijke artikelen.
 • Toelatingseisen: Er is een strenge selectie. Studenten moeten een Master / الماجستیر hebben in een vergelijkbare studierichting met een studieresultaat van minimaal 75%. Ook moeten ze een taaltest doen in een moderne vreemde taal.
 • Diploma: Doctor / الدكتوراه.