Studieresultaten voortgezet onderwijs

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs verschillen de beoordelingen per richting. Voor het General Secondary Education Certificate heb je beoordelingen per profiel:

  • het letterenprofiel; en
  • het exacte profiel.

Leerlingen slagen voor hun diploma met een minimaal aantal punten. Het minimaal en maximaal aantal punten dat ze kunnen halen staat op het diploma. In de tabel hieronder staat het minimum en maximum aantal punten per profiel dat leerlingen in een bepaald schooljaar konden halen.

Profiel Schooljaar 2009-2010 tot nu Tot en met schooljaar 2008-2009
Letteren

minimaal 118 punten

maximaal 280 punten

minimaal 102 punten

maximaal 240 punten

Exact

minimaal 116 punten

maximaal 290 punten

minimaal 104 punten

maximaal 260 punten

Technische middelbare scholen gebruiken hetzelfde systeem voor het Vocational Secondary Education Certificate. Ook op dit diploma staat het minimaal en maximaal en aantal punten dat studenten in dat schooljaar konden halen.

Examenresultaten voortgezet onderwijs controleren

Je kunt de examenresultaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs controleren via de website van het Ministerie van Onderwijs. Alleen de resultaten vanaf 2014 staan online.

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen leerlingen bewijzen dat ze de algemeen vormende bovenbouw van het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

  • het diploma General Secondary Education Certificate in het Arabisch; en
  • een vertaling van het diploma.

Let op: het Ministerie van Onderwijs moet op het diploma staan. Ook het Education Directorate van de regio staat er altijd bij. Als studenten zich aanmelden voor een opleiding in Nederland moeten ze een vertaling van hun diploma laten zien.

Studieresultaten middelbaar beroepsonderwijs

In het Syrische middelbaar beroepsonderwijs beoordelen intermediate institutes studieresultaten met percentages, net als in het hoger onderwijs. Studenten moeten minimaal 50% hebben behaald om te slagen voor dat vak.

Resultaat Omschrijving Betekenis
85-100% إمتياز uitstekend
75-84 % جيد جداً zeer goed
65-74 % جيد goed
50-64 % مقبول voldoende
0-49% راسب onvoldoende

Documenten middelbaar beroepsonderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs hebben afgerond:

  • een diploma of afstudeerverklaring van de onderwijsinstelling; en
  • een bijbehorende cijferlijst.

Let op: voor aanmelding bij een opleiding in Nederland moet een student een vertaling van beide documenten geven. In het Syrische middelbaar beroepsonderwijs worden diploma's en cijferlijsten meestal in het Arabisch uitgereikt.

Studieresultaten hoger onderwijs

In het Syrisch hoger onderwijs kunnen de beoordelingssystemen per instelling en opleiding verschillen. De meeste hogeronderwijsinstellingen beoordelen studieresultaten met percentages, zie de tabellen hieronder.

Studieresultaten bachelor

Resultaat Omschrijving Betekenis
90-100% شرف met eer (honours)
80-89% إمتياز uitstekend
70-79% جيد جداً zeer goed
60-69% جيد goed
50-59% مقبول voldoende
0-49% راسب onvoldoende

Studieresultaten master en doctor (PhD)

Resultaat Omschrijving Betekenis
95-100% شرف met eer (honours)
85-94% إمتياز uitstekend
75-84% جيد جداً zeer goed
65-74% جيد goed
60-64% مقبول voldoende
0-59% راسب onvoldoende

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

  • een diploma of afstudeerverklaring van de onderwijsinstelling; en
  • een bijbehorende cijferlijst.

Let op: voor aanmelding bij een opleiding in Nederland moet een student een vertaling van beide documenten geven. In het Syrische hoger onderwijs worden diploma's en cijferlijsten meestal in het Arabisch uitgereikt, maar soms ook in het Engels.