Spaanse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Spaanse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend of geaccrediteerd zijn. We controleren de en om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Algemeen voortgezet onderwijs | scholen

Leerlingen kunnen het diploma Título de Bachiller behalen in het algemeen voortgezet onderwijs. Wij vergelijken alleen nationaal erkende diploma’s. Een Título de Bachiller is nationaal erkend als de leerling het heeft behaald aan een erkende school. Wij controleren daarom altijd of deze diploma’s van een erkende school komen.

Erkenning van scholen controleren

Een overzicht van alle erkende scholen staat op de website van het Spaanse ministerie van Onderwijs. Wil je zelf de van een middelbare school controleren?

 • Ga naar de Spaanstalige website van het ministerie van Onderwijs.
 • Kies rechtsboven Todo el territorio (heel Spanje), naast de Spaanse vlag.
 • Klik op het pijltje bij Tipo de estudios (soort onderwijs).
 • Kies Bachillerato (middelbareschooldiploma).
 • Vul de naam van de school in bij Nombre del centro (schoolnaam).
 • Klik op Buscar (zoeken).
 • Staat de school er niet bij, dan is de school niet erkend.

Let op: als de school niet erkend is, dan kunnen we het diploma niet vergelijken met een Nederlands diploma.

Beroepsgericht voortgezet onderwijs | opleidingen

Studenten kunnen het diploma Título de Técnico behalen in het beroepsgericht voortgezet onderwijs. Voordat we dit diploma kunnen vergelijken met een Nederlands diploma, controleren we de accreditatie van de opleiding.

Let op: als we zien dat een opleiding is geaccrediteerd, dan betekent dit ook dat de school erkend is. Daarom controleren we de erkenning van de school niet apart. Opleidingen van niet-erkende scholen zijn waarschijnlijk niet geaccrediteerd.

Accreditatie van opleidingen controleren

Wij controleren de van een Título de Técnico-opleiding op de website van het Spaanse ministerie van Beroepsonderwijs. Daar staat een overzicht van alle geaccrediteerde opleidingen. Wil je zelf de accreditatie controleren?

 • Ga naar 'FP GM Grado Medio' (middelbaar beroepsonderwijs) op de Spaanstalige website van het ministerie van Beroepsonderwijs.
 • Kies de Técnico-opleiding uit het overzicht.
 • Staat de opleiding er niet bij, dan is de opleiding waarschijnlijk niet geaccrediteerd.

Let op: als de opleiding niet geaccrediteerd is, dan kunnen we het diploma niet vergelijken met een Nederlands diploma.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Omdat we altijd de van opleidingen in het hoger onderwijs controleren, leggen we eerst uit waar studenten deze opleidingen kunnen volgen. Er zijn verschillende soorten instellingen voor hoger onderwijs:

 • universidades en centros universitarios;
 • centros docentes no universitarios.

Universidades en centros universitarios

Aan universidades (universiteiten) en centros universitarios (universitaire centra) volgen studenten meestal wetenschappelijk onderwijs. Soms is een opleiding beroepsgericht. Studenten kunnen de Graduado (bachelor), Máster Universitario (master) en Doctor (PhD) behalen.

Erkende universiteiten en centros universitarios kun je opzoeken in het register van het Spaanse ministerie van Onderwijs (Registro de Universidades, Centros y Títulos, RUCT):

Centros docentes no universitarios

Aan centros docentes no universitarios volgen studenten vooral beroepsonderwijs (niet-universitair onderwijs). Ze kunnen de Título de Técnico Superior in verschillende studierichtingen behalen. Kunstonderwijs volgen studenten ook aan deze onderwijsinstellingen. Ze kunnen via deze opleidingen de Título Superior en de Máster en Enseñanzas Artísticas behalen.

Hoger onderwijs | opleidingen

Voor het hoger onderwijs controleren wij de van de opleidingen. Studenten krijgen alleen na een geaccrediteerde opleiding een nationaal erkend diploma (título oficial). Wij kunnen alleen títulos oficiales vergelijken met Nederlandse diploma’s.

Let op: als we zien dat een opleiding geaccrediteerd is en studenten een nationaal erkend diploma ontvangen, dan betekent dit ook dat de onderwijsinstelling erkend is. Daarom controleren we de van de onderwijsinstelling niet apart. Opleidingen van niet-erkende instellingen zijn waarschijnlijk niet geaccrediteerd.

Accreditatie van opleidingen aan universiteiten controleren

Nationaal erkende diploma’s van geaccrediteerde opleidingen staan in het register (RUCT). Wil je zelf controleren of een opleiding is geaccrediteerd?

 • Ga naar het Spaanstalige register (RUCT).
 • Klik op de 3e button: Sección títulos (diploma).
 • Kies de universiteit die op het diploma staat bij Universidad (universiteit).
 • Kies dan voor Grado, Máster of Doctor bij Nivel académico (academisch niveau) of kies Ciclo (cyclus) voor het oude systeem.
 • Klik dan op Consultar (bekijken).
 • Staat de opleiding er niet bij, dan is de opleiding waarschijnlijk niet geaccrediteerd.

Let op: als de opleiding niet geaccrediteerd is, dan kunnen we het diploma niet vergelijken met een Nederlands diploma.

Accreditatie van opleidingen aan centros docentes no universitarios controleren

De van opleidingen aan centros docentes no universitarios controleren we voor:

Técnico Superior-opleidingen

Wij controleren de accreditatie van Técnico Superior-opleidingen op de website van het ministerie van Beroepsonderwijs. Daar staat een overzicht van alle geaccrediteerde opleidingen. Wil je de accreditatie zelf controleren?

Let op: als de opleiding niet geaccrediteerd is, dan kunnen we het diploma niet vergelijken met een Nederlands diploma.

Kunstopleidingen

Een overzicht van alle geaccrediteerde opleidingen in het kunstonderwijs vind je op de website van het Spaanse ministerie van Onderwijs. Wil je de accreditatie zelf controleren?

 • Ga naar de Spaanstalige website van het ministerie van Onderwijs.
 • Kies rechtsboven Todo el territorio (heel Spanje), naast de Spaanse vlag.
 • Klik dan op het pijltje bij Tipo de estudios (soort onderwijs).
 • Kies daar voor Enseñanzas Artisticas Superiores (hoger kunstonderwijs).
 • Kies de opleiding bij Enseñanza (onderwijs).
 • Staat de opleiding er niet bij, dan is de opleiding waarschijnlijk niet geaccrediteerd.

Let op: als de opleiding niet geaccrediteerd is, dan kunnen we het diploma niet vergelijken met een Nederlands diploma.