Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Slowaakse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Slowakije‌ (337,46 kB)

Overzicht Slowaakse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Slowaakse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Slowaaks diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Slowaakse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Vysvedčenie o záverečnej skúške van een Stredné odborné učilište

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 1 of 2 (NLQF 1-2/EQF 1-2).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot middelbare beroepsopleidingen met een duur van 4 jaar (aan een Stredná odborná škola).

Vysvedčenie o maturitnej skúške van een Stredná odborná škola

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4+/EQF 4) en een mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsvormende deel (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Vysvedčenie o maturitnej skúške van een Stredné odborné učilište

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4) en een mbo-diploma niveau 3 of 4 voor het beroepsvormende deel (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Vysvedčenie o maturitnej skúške van een Konzervatórium

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: specifiek beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Vysvedčenie o maturitnej skúške van een Gymnázium

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 8 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Absolventský diplom van een Vyššia odborná škola of een Konzervatórium (2-3 jaar)

 • Vergelijkbaar met: maximaal 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair onderwijs.

Diplom met de graad van Bakalár

 • Vergelijkbaar met: een hbo-bachelor of wo-bachelor (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de masteropleidingen binnen het hoger onderwijs (Magister/Inžinier).

Diplom met de graad van Magister/Inžinier

 • Vergelijkbaar met: een hbo-master of wo-master (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 3 jaar, of 5 tot 6 jaar wanneer het een geïntegreerde master betreft.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.