Diploma Vergelijkbaar met NLQF EQF
Poklicna Matura (beroepsvoorbereidende Matura) een havodiploma voor het algemeen vormende deel 4 4
Splošna Matura (algemene Matura) een vwo-diploma 4+ 4
Diploma prve stopnje (diploma van de eerste graad) een hbo-bachelor of een wo-bachelor 6 6
Diploma druge stopnje / Magister (diploma van de tweede graad/Master) een hbo-master of een wo-master 7 7