Diploma's uit Servië

Hieronder kun je het niveau van Servische diploma's vinden.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Servisch diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Servische diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma Vergelijkbaar met NLQF EQF
Diploma o stečenom srednem obrazovanju een vwo-diploma 4+ 4
Diploma/Uverenje o položenom maturskom ispitu een vwo-diploma 4+ 4
Diploma o položenom završnom ispitu een havodiploma voor het algemeen vormende deel 4 4
Diploma van een basic professional study een hbo-bachelor 6 6
Diploma van een basic academic study een hbo-bachelor of een wo-bachelor 6 6
Diploma van een master academic study een hbo-master of een wo-master 7 7

Diploma o stečenom akademskom nazivu specijaliste

een wo-master 7 7