Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Russische onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Rusland‌ (314,20 kB)

Overzicht Russische diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Russische diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Russisch diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Russische diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Attestat ob osnovnom obsjtsjem obrazovanii – Аттестат об основном общем образовании

 • Vergelijkbaar met: 3 jaar algemeen voortgezet onderwijs.
 • Duur van de opleiding: 9 jaar (4+5 jaar).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs of tot middelbaar beroepsonderwijs.

Attestat o srednem obsjtsjem obrazovanii – Аттестат о cреднем oбщем oбразовании

 • Vergelijkbaar met: ten minste een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt, tot het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Diplom o srednem professionalnom obrazovanii – Диплом о среднем профессиональном образовании van het 2e niveau.

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4) en een mbo-diploma niveau 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 3-4/EQF 3-4).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4½ jaar (na 9 jaar onderwijs) of 2 tot 3 jaar (na 11 jaar onderwijs).
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en tot hoger onderwijs in dezelfde studierichting.

Diplom bakalavra – Диплом бакалавра

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen (Magistr).

Diplom specialista – Диплом специалиста (5 jaar)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het wo (NLQF 6/EQF 6) of een master in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject (Kandidat Nauk).

Diplom magistra – Диплом магистра

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject (Kandidat Nauk).