Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Roemeense onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Roemenië‌ (324,26 kB)

Overzicht Roemeense diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Roemeense diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Roemeens diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Roemeense diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Certificat de Competente Profesionale/Certificat de Calificare (Profesională) behaald in het postsecundair onderwijs

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 3 of 4 (NLQF 3-4/EQF 3-4).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Diploma de Bacalaureat

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van toelatingsexamens.

Diploma de Bacalaureat (behaald vóór 2005)

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van toelatingsexamens.

Diploma de Licenţă (Ciclul I) (3 tot 4 jaar)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen.

Diploma de Inginer (Ciclul I) (4 jaar)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen.

Diploma de Licenţă (Ciclul I en II) (5 tot 6 jaar in gereglementeerde beroepen)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Diploma de Master (Ciclul II) (1 tot 2 jaar)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.