Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Portugese onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Portugal‌ (255,31 kB)

Overzicht Portugese diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Portugese diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Portugees diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Portugese diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma/Certificado de qualificação profissional de nivel 3

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4) en een mbo-diploma niveau 2 of 3 (NLQF 2-3 / EQF 2-3).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het postsecundair beroepsonderwijs, en, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamen, tot het hoger onderwijs.

Diploma de especialização tecnológica – nível 4 / Certificado de qualificação profissional de nivel 4

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 3 of 4 (NLQF 3-4 / EQF 3-4).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 1½ jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens, eventueel met vrijstellingen.

Diploma/Certificado / Certidão do Ensino Secundário

 • Vergelijkbaar met: minimaal een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Licenciado – universitaire graad (vóór invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Vergelijkbaar met: meestal een bachelor in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire vervolgopleidingen van de 2e cyclus (Mestre), als een gemiddelde van 14 is behaald, of tot het promotietraject, als een gemiddelde van 16 is behaald.

Mestre – universitaire graad (vóór invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Vergelijkbaar met: meestal een master in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Bacharel – Politécnico (vóór invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Licenciado - Politécnico).

LicenciadoPolitécnico (vóór invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs

Licenciado – universitaire graad (na invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het wo of hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire masteropleidingen.

Mestre – universitaire graad (na invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Vergelijkbaar met: meestal een master in het wo (NLQF 7 / EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1½ tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Licenciado – Politécnico (na invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Mestre – Politécnico (na invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo (NLQF 7 / EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1½ tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.