Poolse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Poolse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend en/of geaccrediteerd zijn. We controleren de en/of om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Op onze webpagina over het Poolse basis- en voortgezet onderwijs beschrijven we de erkende diploma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Bij Documenten voortgezet onderwijs geven we een korte uitleg over welke documenten studenten krijgen.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

In Polen zijn er 2 soorten instellingen voor hoger onderwijs:

  • wetenschappelijke onderwijsinstellingen (uczelnia akademicka) waar de nadruk ligt op wetenschappelijk onderzoek; en
  • beroepsgerichte onderwijsinstellingen (uczelnia zawodowa) waar de nadruk ligt op beroepen en werk.

Beide soorten onderwijsinstellingen hebben vaak een profiel of specialisatie. Bijvoorbeeld economie, landbouw, gezondheid, techniek, kunst of onderwijs.

Let op: de indeling in wetenschappelijke en beroepsgerichte opleidingen in Polen is niet altijd hetzelfde als de Nederlandse indeling. Vaak wel, maar niet altijd. Een opleiding van een wetenschappelijke instelling kan soms ook beroepsgericht zijn.

Van de ongeveer 360 instellingen voor hoger onderwijs is ongeveer 70% wetenschappelijk. Er zijn openbare instellingen en privéinstellingen.

Wetenschappelijke onderwijsinstellingen

Studenten kunnen in Polen naar de volgende wetenschappelijke instellingen voor hoger onderwijs:

  • universiteit (uniwersytet);
  • academie (akademia);
  • technische universiteit (politechnika).

Deze instellingen bieden bachelor-, master- en promotieopleidingen aan. Het onderwijs is vaak gericht op wetenschappelijk onderzoek, maar soms op beroep en werk.

Beroepsgerichte onderwijsinstellingen

Instellingen voor hoger beroepsonderwijs hebben geen vaste namen. Vaak staat er iets als wyźsza skoła (hogeschool) of wyźsza skoła zawodowa (hogere beroepsschool) in de naam. Deze onderwijsinstellingen bieden alleen bachelor- en masteropleidingen aan. Deze opleidingen hebben bijna altijd beroep en werk als doel.

Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen controleren

De Polska Komisja Akredytacyjna (PKA), de Poolse Accreditatie Commissie, voert de accreditaties van de onderwijsinstellingen uit. Een accreditatie is in principe 6 jaar geldig.

  • Op de website Rad-on kun je Poolse geaccrediteerde instellingen voor hoger onderwijs vinden. Deze site is in het Pools, maar je kunt er handig zoeken. Bijvoorbeeld op de naam van de instelling (nazwa instytucji) of soort instelling (rodzaj instytucji).
  • Op de website van NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) staan overzichten van geaccrediteerde de Poolse hogeronderwijsinstellingen. Ze zijn ingedeeld per soort instelling. In totaal zijn er 14 soorten. Daardoor is het soms wat lastig zoeken. De website is in het Engels.

Hoger onderwijs | opleidingen

Het is voldoende om alleen de accreditatie van de hogeronderwijsinstelling te checken (zie hierboven). In Polen mogen opleidingen namelijk niet starten als de overheid ze niet heeft goedgekeurd. Als de onderwijsinstelling is geaccrediteerd, kun je aannemen dat de opleiding is geaccrediteerd.

Wil je controleren of de opleiding bestaat? Gebruik dan het overzicht van geaccrediteerde opleidingen op de website Rad-on (alleen in het Pools).