Studieresultaten voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken de cijfers 1 tot en met 6, waarbij 2 de laagste voldoende is. Vaak staat er alleen een omschrijving en niet het cijfer.

Cijfer Omschrijving Betekenis
6 celujący uitstekend
5 bardzo dobry zeer goed
4 dobry goed
3 dostateczny voldoende
2 dopuszczający of mierny acceptabel of matig
1 niedostateczny onvoldoende

Maturiteitsexamen

Bij het maturiteitsexamen (egzamin maturalny) doen leerlingen:

 • mondelinge examens; en
 • schriftelijke examens.

Mondelinge examens

De school neemt de mondelinge examens af. De vakken zijn:

 • Pools ( );
 • een vreemde taal (basisniveau); en
 • een keuzevak, bijvoorbeeld de minderheidstaal of een extra taal (basisniveau of uitgebreid niveau).

Schriftelijke examens

De Centralna Komisja Egzaminacyjna (Centrale Examencommissie) organiseert de schriftelijke examens in het hele land. Leerlingen doen schriftelijke examens in de volgende vakken:

 • Pools (basisniveau);
 • wiskunde (basisniveau);
 • een vreemde taal (basisniveau); en
 • een keuzevak (uitgebreid niveau).

Naast deze 4 verplichte schriftelijke examens kunnen leerlingen in maximaal 5 extra keuzevakken examen doen op uitgebreid niveau. Ze doen vaak extra vakken om kans te maken op een plek bij bepaalde studies of onderwijsinstellingen in Polen.

Cijfers maturiteitsexamen

De cijfers van het maturiteitsexamen hebben een eigen systeem: het gaat om resultaten van 0 tot 100%. Voor alle vakken moeten leerlingen een resultaat van minimaal 30% halen om te slagen. Dit geldt voor alle schriftelijke en mondelinge examens.

Documenten voortgezet onderwijs

Diploma’s van het voorgezet onderwijs zien er altijd hetzelfde uit. Dat geldt ook voor de diploma’s van privéscholen.

Na het afronden van het voortgezet onderwijs ontvangen leerlingen:

 • het schooldiploma met cijferlijst;
 • het maturiteitscertificaat of een certificaat van de beroepskwalificatie als dit is behaald.

De Regionale Examen Commissie (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) reikt het maturiteitscertificaat uit. Op de NAWA-website staat een voorbeeld van het maturiteitscertificaat

Let op: alleen het maturiteitscertificaat geeft toegang tot het hoger onderwijs in Polen. Als leerlingen niet slagen voor het maturiteitsexamen, krijgen ze alleen het świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (certificaat van afronding van het algemeen lyceum) van de school. Ze ontvangen dan niet het maturiteitscertificaat van de Regionale Examencommissie (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna).

Studieresultaten hoger onderwijs

De instellingen voor hoger onderwijs mogen zelf kiezen hoe ze studieresultaten beoordelen. Meestal gebruiken ze de cijfers 2 tot en met 5, waarbij 3 de laagste voldoende is. Soms maken ze een onderverdeling:

 • 2, 3, 3½, 4, 4½ en 5; of
 • 2, 3, 3+, 4, 4+ en 5.
Cijfer Omschrijving Betekenis
5 bardzo dobry zeer goed
4+ of dobry plus of plus dobry of ponad dobry goed plus of plus goed of meer dan goed
4 dobry goed
3+ of dosc dobry of plus dostateczny of dostateczny plus goed genoeg of voldoende plus
3 dostateczny voldoende
2 niedostateczny onvoldoende
- zaliczono behaald (pass)

Documenten hoger onderwijs

Na het afronden van een opleiding in het hoger onderwijs ontvangen studenten:

 • Een diploma. Afgestudeerden krijgen het diploma in het Pools en in een andere taal.
 • Een diplomasupplement. In verreweg de meeste gevallen krijgen de afgestudeerden het diplomasupplement in 2 talen.

Vaste gegevens op het diploma

In het hoger onderwijs zagen diploma’s er tot 2013 ook hetzelfde uit. Daarna is de vaste opmaak losgelaten. Er zijn wel strenge regels over de gegevens die op een diploma moeten staan. Deze regels staan in een Engelstalige pdf op de NAWA-website:
Necessary elements of a diploma of graduation of first-, second-, or long-cycle studies.

Logo met PRK-niveau

Op de nieuwere diploma’s staat altijd een logo met het PRK-niveau:

 • De Romeinse cijfers staan voor volledige kwalificaties (diploma’s). Bijvoorbeeld: PRK-VI is een bachelor (kwalificatieniveau 6).
 • De Arabische cijfers staan voor deelkwalificaties, zoals certificaten van postacademische cursussen of bedrijfscursussen. Bijvoorbeeld PRK-6.

Op de website van het Poolse ministerie staat er ook informatie over in het Engels, zie Polish Qualifications Framework (PQF) and European Qualifications Framework (EQF).

Diplomasupplement

In Polen is het diplomasupplement sinds 2005 verplicht voor bachelor-, master- en geïntegreerde masteropleidingen. Een voorbeeld van het Poolse diplomasupplement staat op de NAWA-website: Suplement do dyplomu.

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website, inclusief voorbeelden van diplomasupplementen.