Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Noorse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Noorwegen (429,96 kB)

Overzicht Noorse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Noorse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Noors diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Noorse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Svennebrev (Journeyman’s certificate) of Fagbrev (Trade certificate)

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 3 of 4 (NLQF 3-4/EQF 3-4).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsvormend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het laatste jaar van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (supplementary general education).

Vitnemål for Videregående Skole

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4) of een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Høgskolekandidat (university college)

 • Vergelijkbaar met: meestal 2 jaar hbo of een associate degree (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het 3e jaar van de bacheloropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Bachelor’s degree (universiteit, university college of gespecialiseerd wetenschappelijk instituut)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de masteropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Master’s degree (universiteit, university college of gespecialiseerd wetenschappelijk instituut)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1½ tot 2 jaar, of 5 jaar (geïntegreerd programma).
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Candidatus met vermelding van studierichting

 • Vergelijkbaar met: een master in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5½ tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.