Middelbaar beroepsonderwijs in Nederland

Na het vmbo volgt het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het mbo bereidt leerlingen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. De duur van de mbo-opleiding is afhankelijk van het gekozen niveau.

Mbo-niveaus

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft 4 niveaus:

  • Niveau 1 (entreeopleiding) duurt 1 jaar en leidt tot een mbo-diploma op niveau 1.
  • Niveau 2 (basisberoepsopleiding) duurt 1 tot 2 jaar en leidt tot een mbo-diploma op niveau 2.
  • Niveau 3 (vakopleiding) duurt 2 tot 3 jaar en leidt tot een mbo-diploma op niveau 3.
  • Niveau 4 (middenkaderopleiding) duurt 3 of 4 jaar en leidt tot een mbo-diploma op niveau 4.
  • Niveau 4 (specialistenopleiding) duurt 1 jaar, en volgt op een vak- of middenkaderopleiding, en leidt tot een mbo-diploma op niveau 4.

Let op: alleen een mbo-diploma op niveau 4 biedt toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Zie ook de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Het mbo-diploma heeft niveau 1-4 in het Nederlands kwalificatieraamwerk. Het hangt af van de duur en de inhoud van de opleiding.

Leerwegen in het mbo

Naast de beschreven niveaus en opleidingen, kunnen mbo-studenten kiezen uit 2 leerwegen:

  • De beroepsopleidende leerweg (bol), studenten besteden dan minimaal 20% en maximaal 60% van de opleiding doorbrengen in de beroepspraktijk.
  • De beroepsbegeleidende leerweg (bbl), studenten besteden dan minimaal 60% van de opleiding in de beroepspraktijk.

Bij beide leerwegen vormt de praktijk een belangrijk deel van de opleiding.En beide leerwegen leiden tot hetzelfde diploma.

Soorten mbo-instellingen

Er zijn verschillende instellingen die middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aanbieden:

  • regionale opleidingencentra (ROC’s);
  • agrarische opleidingencentra (AOC’s);
  • vakinstellingen.

Sommige van deze instellingen bieden ook tweetalige mbo-opleidingen aan. Zie tweetalige opleidingen in het mbo.

Informatie over het mbo

Meer informatie over het mbo kun je vinden op: