Middelbaar beroepsonderwijs in Nederland

Na het vmbo volgt het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het mbo bereidt leerlingen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. De van de mbo-opleiding is afhankelijk van het gekozen niveau.

Mbo-niveaus

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft 4 niveaus:

  • Niveau 1 (entreeopleiding) duurt 1 jaar en leidt tot een mbo-diploma op niveau 1.
  • Niveau 2 (basisberoepsopleiding) duurt 1 tot 2 jaar en leidt tot een mbo-diploma op niveau 2.
  • Niveau 3 (vakopleiding) duurt 2 tot 3 jaar en leidt tot een mbo-diploma op niveau 3.
  • Niveau 4 (middenkaderopleiding) duurt 3 of 4 jaar en leidt tot een mbo-diploma op niveau 4.
  • Niveau 4 (specialistenopleiding) duurt 1 jaar, en volgt op een vak- of middenkaderopleiding, en leidt tot een mbo-diploma op niveau 4.

Let op: alleen een mbo-diploma op niveau 4 biedt toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Zie ook de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Het mbo-diploma heeft niveau 1-4 in het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF). Het hangt af van de duur en de inhoud van de opleiding.

Mbo-leerwegen

Naast de beschreven niveaus en opleidingen, kunnen mbo-studenten kiezen uit 2 leerwegen:

  • De beroepsopleidende leerweg (bol), studenten besteden dan minimaal 20% en maximaal 60% van de opleiding in de beroepspraktijk.
  • De beroepsbegeleidende leerweg (bbl), studenten besteden dan minimaal 60% van de opleiding in de beroepspraktijk.

Bij beide leerwegen vormt de praktijk een belangrijk deel van de opleiding. En beide leerwegen leiden tot hetzelfde diploma.

Meer informatie over het mbo

Meer informatie over het mbo kun je vinden op: