Terug naar boven

Overzicht van Nederlandse diploma's

Nederlands diploma NLQF EQF
Vmbo-diploma (bb) 1 1
Mbo-diploma niveau 1 1 1
Vmbo-diploma (kb, gl of tl) 2 2
Mbo-diploma niveau 2 2 2
Mbo-diploma niveau 3 3 3
Mbo-diploma niveau 4 4 4
Havodiploma 4 4
Vwo-diploma 4+ 4
Associate degree 5 5
Bachelor (hbo) 6 6
Bachelor (wo) 6 6
Master (hbo) 7 7
Master (wo) 7 7
Doctor (PhD) 8 8
Engineering Doctorate (EngD) 8 8

Let op: het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

Kwalificatieraamwerken

In Nederland gebruiken we 2 nationale kwalificatieraamwerken:

  • het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF);
  • het Nederlands kwalificatieraamwerk hoger onderwijs.

Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF)

Het Nederlands kwalificatieraamwerk (Dutch Qualification Framework, NLQF) is gebaseerd op het overkoepelend Europees kwalificatieraamwerk (European Qualifications Framework, EQF). Het NLQF bestaat uit 8 kwalificatieniveaus en 1 instroomniveau.

Nationaal Coördinatiepunt

Sinds 2012 is het NLQF officieel aan het EQF gekoppeld en heeft Nederland een Nationaal Coördinatiepunt dat verantwoordelijk is voor het inschalen van kwalificaties. Het Nationaal Coördinatiepunt beoordeelt (volgens een vaste procedure) het NLQF-niveau, vooral van diploma’s die buiten het reguliere onderwijs zijn behaald.

Meer informatie over het NLQF staat op de website van het Nationaal Coördinatiepunt NQF (NCP NLQF) LQF, zoals een schematisch overzicht van de koppeling van het NLQF aan het EQF.

Nederlands kwalificatieraamwerk hoger onderwijs

Het Nederlands kwalificatieraamwerk hoger onderwijs bestaat uit 3 fases:

  • bachelor
  • master
  • PhD

Deze 3 fases komen overeen met de EQF-niveaus 6, 7 en 8. In mei 2018 besloten de ministers van Onderwijs van de EHEA-landen dat short-cycle qualifications (zoals de associate degree) worden toegevoegd aan QF-EHEA-raamwerk.

Het Nederlands kwalificatieraamwerk hoger onderwijs is gebaseerd op het Overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area (QF-EHEA), dat is ontwikkeld in het kader van het . Dit overkoepelende raamwerk beschrijft de bachelor, master en PhD/PDEng in deze termen:

  • leerresultaten (kennis, vaardigheden en bekwaamheden);
  • het aantal ECTS (met uitzondering van de PhD/PDEng).