Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Moldavische onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Moldavië‌ (346,25 kB)

Overzicht Moldavische diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Moldavische diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Moldavisch diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Moldavische diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Certificat de studii gimnaziale

 • Vergelijkbaar met: 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs (EQF 2).
 • Duur van de opleiding: 9 jaar.
 • Soort onderwijs: basisonderwijs + onderbouw voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en tot beroepsonderwijs.

Diplomă de studii profesionale

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 3 of 4 (NLQF 3-4/EQF 3-4).
 • Duur van de opleiding: 4-5 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair technisch beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolg technisch beroepsonderwijs en toegang tot hoger onderwijs in studierichtingen die aansluiten op de inhoud van de opleiding.

Diplomă de bacalaureat

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.

Diplomă (de studii superioare) de licenţă

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 of 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.

Diplomă (de studii superioare) de master

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1½ of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.