Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Litouwse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Litouwen‌ (251,59 kB)

Overzicht Litouwse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Litouwse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Litouws diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Litouwse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Pagrindinio Išsilavinnivo Pažymejimas

 • Vergelijkbaar met: een vmbo-t diploma (NLQF 2/EQF 2).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs of tot het middelbaar beroepsonderwijs.

Kvalificacijos Pažymejimas/Profesinio Mokymo Diplomas

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Brandos Atestatas

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Profesinis Bakalauras Diplomas/Aukštojo Mokslo Diplomas

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot universitaire bacheloropleidingen (Bakalauro Diplomas).

Bakalauro Diplomas

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 4,5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot universitaire masteropleidingen (Magistro Diplomas).

Magistro Diplomas

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de 3e cyclus binnen het hoger onderwijs (Rezidenturos Pazymejimas, Meno Licenciato Diplomas of Daktaro Mokslo Laipsnio Diplomas).