Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Letse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Letland‌ (273,21 kB)

Overzicht Letse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Letse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Lets diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Letse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Atestāts par arodizglītību

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 1 of 2 (NLQF 1-2/EQF 1-2).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het middelbaar beroepsonderwijs.

Apliecība par profesionālo pamaztizglītību

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 2 of 3 (NLQF 2-3/EQF 2-3).
 • Duur van de opleiding: 2-3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het middelbaar beroepsonderwijs.

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4) en een mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 voor het beroepsvormende deel (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītbu

 • Vergelijkbaar met: 2-3 jaar hbo.
 • Duur van de opleiding: 2-3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Bakalaura Diploms (Universitāte, Akadēmija, Augstskola of Institūts)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3-4 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs.

Mağistra Diploms (Universitāte, Akadēmija, Augstskola of Institūts)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1-2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Profesionālā Bakalaura Diploms

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs.

Profesionāla Maģistra Diploms

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1-2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.