Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Kroatische onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Kroatië‌ (164,67 kB)

Overzicht Kroatische diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Kroatische diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Kroatisch diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Kroatische diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Svjedodžba o zavrsnom ispitu (4-jarig beroepsgericht programma)

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4) en mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Svjedodžba o državnoj maturi (algemeen vormend programma)

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Svjedodžba o zavrsnom ispitu (secundair kunstonderwijs)

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma met beroepsgerichte vakken (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (gericht op de kunsten).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Stručni Pristupnik/Pristupnica (professional short-cycle degree)

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 2,5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: instroming in de opleidingen van de 1e cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Professional Baccalaureus/ Baccalaurea).

Professional Baccalaureus/Baccalaurea (Stručni Prvostupnik/Prvostupnica)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Stručni Specijalist).

University Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs (Magistar/Magistra, Sveučilišni Specijalist of Stručni Specijalist).

Magistar/Magistra (1-2 jaar)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Magistar/Magistra (5-6 jaar)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Sveučilišni Specijalist

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Stručni Specijalist

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.