Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Japanse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Japan‌ (463,41 kB)

Overzicht Japanse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Japanse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Japans diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Japanse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

High School Certificate of Graduation (卒業証明書 Sotsugyoshomeisho)

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Associate degree behaald aan een junior college (2 jaar)

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de laatste 2 jaar van een bachelor (NIAD-QE), na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Associate degree behaald aan een junior college (3 jaar)

 • Vergelijkbaar met: 3 jaar hbo (NLQF/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de laatste 2 jaar van een bacheloropleiding (NIAD-QE), na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Associate (Diploma) behaald aan een college of technology (5 jaar)

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: technisch beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het 3e jaar van een universitaire bacheloropleiding.

Diploma (専門士 senmonshi) behaald aan een professional training college

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot een universitaire bacheloropleiding.

Advanced Diploma (高度専門士 kodo senmonshi) behaald aan een professional training college

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot universitaire masteropleidingen, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Bachelorgraad (学士 Gakushi)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot universitaire masteropleidingen, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Bachelorgraad afgegeven door NIAD-QE (学士 Gakushi)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Mastergraad (修士 Shushi)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.