Basis- en voortgezet onderwijs in Italië

Het basisonderwijs (scuola primaria) duurt 5 jaar en is voor leerlingen van 6 tot en met 11 jaar. Het voortgezet onderwijs (scuola secundaria) duurt 5 jaar en is voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar. Het voortgezet onderwijs bestaat uit 2 fases:

Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione

Dit is het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs (scuola secondaria di primo grado). Leerlingen krijgen dit diploma als ze slagen voor het staatsexamen van de onderbouw: het esame di stato conclusivo di primo ciclo di istruzione.

 • : 3 jaar.
 • Inhoud: algemeen vormende vakken, zoals:
  • geografia (aardrijkskunde)
  • Italiano (Italiaans)
  • lingua Inglese e seconda lingua comunitaria (Engelse taal of een 2e moderne taal)
  • matematica (wiskunde)
  • storia (geschiedenis)
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione.

We vergelijken een Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione met ruim 2½ jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo van een liceo classico/linguistico/scientifico/scienze umane

Leerlingen sluiten de bovenbouw van het voortgezet onderwijs af met het staatsexamen voor een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo. Als ze het onderwijs volgen aan een liceo classico/linguistico/scientifico /scienze umane, dan ligt de nadruk op algemeen vormende vakken.

 • Duur: 5 jaar.
 • Inhoud: alle leerlingen volgen een aantal dezelfde (algemeen vormende) vakken, zoals Italiano (Italiaans), matematica (wiskunde) en scienze (wetenschap). Daarnaast volgen ze een aantal vakken die horen bij de onderwijsinstelling (liceo):
  • liceo classico: onder andere de vakken oud-Grieks en Latijn.
  • liceo linguistico: onder andere moderne vreemde talen, Italiaans en Latijn.
  • liceo scientifico: vakken als biologie, Latijn, natuurkunde en scheikunde. Leerlingen kunnen de optie scienze applicate (toegepaste wetenschap) kiezen; ze besteden dan meer tijd aan exacte vakken en het vak Latijn vervalt.
  • liceo science umane: vakken op het gebied van geesteswetenschappen, zoals geschiedenis en aardrijkskunde.
   In het laatste jaar doen leerlingen het staatsexamen: esame di stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superior.
 • Toelatingseisen: een Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.
 • Diploma: Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo.

We vergelijken een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo van een liceo classico/linguistico/ scientifico/scienze umane met een vwo-diploma.

Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo van een istituto tecnico, liceo artistico of liceo musicale e coreutico

Leerlingen sluiten de bovenbouw van het voortgezet onderwijs af met examens voor een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo. Als ze het onderwijs volgen aan een istito tecnico, liceo artistico of liceo musicale e coreutico, dan is hun vakkenpakket een combinatie van algemeen vormende en beroepsgerichte vakken.

 • Duur: 5 jaar.
 • Inhoud: een combinatie van algemeen vormende en beroepsgerichte vakken. Waar de beroepsgerichte vakken over gaan, ligt aan de onderwijsinstelling:
  • istituto tecnico: leerlingen kiezen een economische specialisatie, zoals toerisme, of een technische specialisatie, zoals elektrotechniek.
  • liceo artistico: leerlingen volgen kunstvakken.
  • liceo musicale e coreutico: leerlingen volgen vakken op het gebied van muziek en dans.
   In het laatste jaar doen leerlingen het staatsexamen: esame di stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superior.
 • Toelatingseisen: een Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.
 • Diploma: Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo.

We vergelijken een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo van een istituto tecnico, liceo artistico of liceo musicale e coreutico meestal met een havodiploma, soms met een vwo-diploma. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo van een istituto professionale

Leerlingen sluiten de bovenbouw van het voortgezet onderwijs af met examens voor een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo. Als ze de bovenbouw volgen aan een istituto professionale, dan ligt de nadruk op beroepsgerichte vakken.

We vergelijken een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo van een istituto professionale met een havodiploma voor het algemeen vormende deel.

Diploma di qualifica

Als leerlingen de eerste 3 jaar van hun opleiding voor een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo van een istituto professionale hebben afgerond en stoppen, dan krijgen ze een tussentijds diploma: een Diploma di qualifica. Ze kunnen met dit diploma de arbeidsmarkt op. Ze hebben geen toegang tot hoger onderwijs.

We vergelijken een Diploma di qualifica met een mbo-diploma niveau 2 of 3. Dit hangt af van de duur en de inhoud van de opleiding.