Hoger onderwijs in Italië

In Italië is het hoger onderwijs niet verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), zoals in Nederland. Sommige Italiaanse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. We beschrijven hieronder de diploma’s die we vaak zien.

Diploma di tecnico superiore

Istituti Tecnici Superiori (ITS) verzorgen opleidingen voor een Diploma di tecnico superiore.

 • : 2 jaar, soms 3 jaar.
 • : 120 of 180 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken en een stage.
 • Toelatingseisen: een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo.
 • Functie van het diploma: werk of vrijstellingen voor een aantal vakken van een bacheloropleiding (Laurea). Dit betekent dat studenten de bacheloropleiding in kortere tijd kunnen afronden, omdat ze sommige vakken niet hoeven te volgen.
 • Diploma: Diploma di tecnico superiore.

We vergelijken een Diploma di tecnico superiore met een associate degree of 2 jaar hbo.

Laurea

Bij universiteiten en polytecnici heet de bachelor 'Laurea'. Soms gebruiken ze de term 'Laurea di primo livello' of 'Laurea triennale'. Laurea-opleidingen worden afgekort als 'L/L3'.

 • Duur: 3 jaar.
 • Studielast: 180 ECTS.
 • Inhoud: meestal wetenschappelijke vakken, soms beroepsgerichte vakken of een combinatie van beide.
 • Toelatingseisen: een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
 • Diploma: Laurea.

We vergelijken een Laurea meestal met een wo-bachelor, soms met een hbo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

Diploma accademico di primo livello

Bij onderwijsinstellingen voor kunst- en muziek (Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, AFAM) heet de bachelor 'Diploma accademico di primo livello'.

 • Duur: 3 jaar.
 • Studielast: 180 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken op het gebied van kunst- of muziek.
 • Toelatingseisen: een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo. Vaak moeten studenten ook een toelatingsexamen doen.
 • Functie van het diploma: werk en toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: Diploma accademico di primo livello. Soms staat er ‘1°’ in plaats van ‘primo’.

We vergelijken een Diploma accademico di primo livello met een hbo-bachelor.

Diploma di mediatore linguistico

Bij onderwijsinstellingen voor tolk- en vertalersopleidingen (scuole superiori per mediatori linguistici) heet de bachelor 'Diploma di mediatore linguistico'.

 • Duur: 3 jaar.
 • Studielast: 180 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken op het gebied van tolken en vertalen.
 • Toelatingseisen: een Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo.
 • Functie van het diploma: werk en toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: Diploma di mediatore linguistico.

We vergelijken een Diploma di mediatore linguistico met een hbo-bachelor.

Laurea magistrale/specialistica

Universiteiten en polytecnici verzorgen opleidingen voor een Laurea magistrale/specialistica. Dit zijn wetenschappelijke masteropleidingen. Ze worden afgekort als 'LM/LS'.

 • Duur: 2 jaar.
 • Studielast: 120 ECTS.
 • Inhoud: wetenschappelijke vakken.
 • Toelatingseisen: een Laurea.
 • Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
 • Diploma: Laurea magistrale of Laurea specialistica.

We vergelijken een Laurea magistrale met een wo-master.

We vergelijken een Laurea specialistica met een wo-master.

Geïntegreerde masteropleidingen (Lmu/LSu)

Studenten kunnen een Laurea magistrale/specialistica ook behalen via een geïntegreerde masteropleiding (LMu/LSu). Hierbij worden een bachelor- en masteropleiding gecombineerd in 1 opleiding (ciclo unico) van 5 jaar (300 ECTS) of 6 jaar (360 ECTS). Aan het einde krijgen studenten 1 diploma: een Laurea magistrale of Laurea specialistica. Deze diploma’s hebben hetzelfde niveau als een ‘gewone’ Laurea magistrale/specialistica.

Master universitario di primo livello

Universiteiten en polytecnici verzorgen opleidingen voor een Master universitario di primo livello (MU1). Dit zijn meestal beroepsgerichte opleidingen.

 • Duur: minimaal 1 jaar.
 • Studielast: minimaal 60 ECTS.
 • Inhoud: meestal beroepsgerichte vakken, soms wetenschappelijke vakken.
 • Toelatingseisen: een Laurea.
 • Functie van het diploma: werk. Het diploma geeft geen toegang tot een promotietraject (PhD).
 • Diploma: Master universitario di primo livello.

We vergelijken een Master universitario di primo livello meestal met een hbo-master, soms met een wo-master. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

Diploma di specializzazione di primo livello

Universiteiten en polytecnici verzorgen opleidingen voor een Diploma di specializzazione di primo livello (DSI). Deze opleidingen zijn bedoeld voor studenten die zich na een Laurea magistrale/specialistica verder willen specialiseren.

 • Duur: 2 tot 6 jaar.
 • Studielast: 120 tot 360 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte en wetenschappelijke vakken.
 • Toelatingseisen: een Laurea magistrale/specialistica.
 • Functie van het diploma: werk.
 • Diploma: Diploma di specializzazione di primo livello.

We vergelijken een Diploma di specializzazione di primo livello met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

Diploma accademico di secondo livello

Bij onderwijsinstellingen voor kunst- en muziek (AFAM) heet de master 'Diploma accademico di secondo livello'.

 • Duur: 2 jaar.
 • Studielast: 120 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte vakken op het gebied van kunst.
 • Toelatingseisen: een Diploma accademico di primo livello of een Laurea in een relevante studierichting.
 • Functie van het diploma: werk of toegang tot vervolgopleidingen.
 • Diploma: Diploma accademico di secondo livello. Soms staat er ‘2°’ in plaats van ‘secondo’.

We vergelijken een Diploma accademico di secondo livello met een hbo-master.

Master universitario di secondo livello

Universiteiten en polytecnici verzorgen opleidingen voor een Master universitario di secondo livello. Dit zijn beroepsgerichte of wetenschappelijke opleidingen. Vaak is er sprake van meer specialisatie dan bij de Master universitario di primo livello.

 • Duur: minimaal 1 jaar.
 • Studielast: minimaal 60 ECTS.
 • Inhoud: beroepsgerichte of wetenschappelijke vakken.
 • Toelatingseisen: een Laurea magistrale/specialistica
 • Functie van het diploma: werk. Het diploma geeft geen toegang tot een promotietraject (PhD).
 • Diploma: Master universitario di secondo livello.

We vergelijken een Master universitario di secondo livello met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Dottorato di Ricerca (PhD)

Als studenten een promotietraject (PhD) afronden aan een universiteit of polytecnico, behalen ze een Dottorato di Ricerca.

 • Duur: minimaal 3 jaar.
 • Inhoud: onderzoek en schrijven en verdedigen van een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een Laurea magistrale/specialistica. Ook moeten studenten slagen voor een streng toelatingsexamen.
 • Diploma: Dottorato di Ricerca.