Studieresultaten voortgezet onderwijs

Vakken krijgen een cijfer tussen de 1 en de 20. In het voortgezet onderwijs is een cijfer van 10 of hoger een voldoende.

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen leerlingen bewijzen dat ze het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

In Iran hebben alle diploma’s en cijferlijsten dezelfde opmaak. Deze documenten zijn in het Perzisch. Het Iraanse ministerie van Onderwijs (Ministry of Education) staat altijd op het diploma.

Studieresultaten hoger onderwijs

Ook in het hoger onderwijs krijgen vakken een cijfer tussen 1 en 20. Sommige diploma’s verschillen van elkaar als het gaat om:

  • de grens tussen een onvoldoende en een voldoende; en
  • het gemiddelde dat studenten moeten hebben om te slagen voor het diploma.

We geven hieronder een overzicht in een tabel.

Diploma Wat is een voldoende? Welk gemiddelde is nodig om te slagen?
associate degree 10 of hoger 12 of hoger
bachelor 10 of hoger 12 of hoger
master 12 of hoger 14 of hoger
doctorate (PhD) 14 of hoger 16 of hoger

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

  • het diploma;
  • de cijferlijst; en
  • een beëdigde vertaling van beide documenten.

Studenten krijgen het diploma en de cijferlijst in het Perzisch. Het ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Technologie (Ministry of Science, Research and Technology) staat op de documenten.