Basis- en voortgezet onderwijs in Iran

In Iran gaan leerlingen vanaf 6 jaar naar de basisschool. Het basisonderwijs / دبستان duurt 6 jaar (grade 1-grade 6).

Het voortgezet onderwijs duurt 6 jaar en is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Ze volgen het onderwijs in het Perzisch. Het voortgezet onderwijs heeft 2 fases:

Let op: vóór 2019 behaalden leerlingen andere diploma’s in het voortgezet onderwijs:

Certificate of general education

Dit is het diploma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Na de onderbouw stopt de leerplicht.

 • Duur: 3 jaar (grade 7-grade 9).
 • Inhoud: alle leerlingen volgen dezelfde vakken. Het zijn vooral algemeen vormende vakken, zoals Perzisch, wiskunde en geschiedenis.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Diploma: Certificate of general education / گواهینامه دوره راهنمایی.

We vergelijken een Certificate of general education / گواهینامه دوره راهنمایی met 2 jaar havo.

Certificate of completion of upper secondary school studies - theoretical

Dit is het diploma van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs met de richting theoretical. Bij deze richting is er veel aandacht voor theorie. Leerlingen die de onderbouw afsluiten met goede resultaten kiezen meestal deze richting.

 • Duur: 3 jaar (grade 10-grade 12).
 • Inhoud: alle leerlingen volgen een aantal algemeen vormende vakken, zoals Perzisch, een moderne vreemde taal en wiskunde. Ze volgen ook vakken voor 1 van deze specialisaties:
  • experimental sciences / علوم تجربی : exacte vakken, zoals biologie en scheikunde;
  • literature and humanities / ادبیات و علوم انسانی : literatuur en bijvoorbeeld filosofie en economie;
  • mathematics and physics / ریاضی فیزیک : vakken op het gebied van wiskunde en natuurkunde.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Certificate of completion of upper secondary school studies theoretical /گواهينامه پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه - نظری . Let op: vóór 2019 konden leerlingen het Certificate of completion of secondary school studies in dezelfde richting behalen.

We vergelijken een Certificate of completion of upper secondary school studiestheoretical / گواهينامه پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه - نظری met een havodiploma.

Certificate of completion of upper secondary school studies - technical and vocational

Dit is het diploma van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs met de richting technical and vocational. Bij deze richting ligt de nadruk op technische en praktische vakken, bijvoorbeeld elektriciteit of werktuigbouwkunde.

 • Duur: 3 jaar (grade 10-grade 12).
 • Inhoud: alle leerlingen volgen een aantal algemeen vormende vakken, zoals Perzisch, een moderne taal en wiskunde. Ze kiezen ook een specialisatie en volgen daar ook vakken voor. Er bestaan veel specialisaties, bijvoorbeeld voor landbouw of techniek.
 • Functie van het diploma: toegang tot beroepsgerichte associate degree-opleidingen.
 • Diploma: Certificate of completion of upper secondary school studies -technical and vocational / گواهينامه پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه - فنی و حرفه ای. Let op: voor 2019 konden leerlingen het Certificate of completion of secondary school studies in dezelfde richting behalen.

We vergelijken een Certificate of completion of upper secondary school studies technical and vocational / گواهينامه پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه - فنی و حرفه ای met een havodiploma voor het algemeen vormende deel en een mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsvormende deel.

Certificate of completion of upper secondary school studies - work and knowledge

Dit is het diploma van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs met de richting work and knowledge. Bij deze richting ligt de nadruk op de praktijk. Leerlingen bereiden zich voor op een beroep, bijvoorbeeld in de landbouw.

 • Duur: 3 jaar (grade 10-grade 12).
 • Inhoud: alle leerlingen volgen een aantal algemeen vormende vakken, zoals Perzisch, een moderne taal en wiskunde. Ze volgen ook vakken voor 1 van de volgende specialisaties:
  • agriculture (landbouw)
  • industry (industrie)
  • service industries (dienstverlening)
 • Functie van het diploma: mogelijk toegang tot beroepsgerichte associate degree-opleidingen..
 • Diploma: Certificate of completion of upper secondary school studieswork and knowledge / گواهينامه پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه - کاردانش. Let op: voor 2019 konden leerlingen het Certificate of completion of secondary school studies in dezelfde richting behalen.

We vergelijken een Certificate of completion of upper secondary school studieswork and knowledge / گواهينامه پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه - کاردانش met een mbo-diploma niveau 2 of 3. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Certificate of completion of secondary school studies

Vóór 2019 deden alle leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs na 3 jaar examens voor een Certificate of completion of secondary school studies.

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: de meeste vakken zijn hetzelfde als in de huidige bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Diploma: 1 van de volgende diploma’s:
  • Certificate of completion of secondary school studies - theoretical / گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه - نظری
  • Certificate of completion of secondary school studies – technical and vocational / گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه - فنی و حرفه ای
  • Certificate of completion of secondary school studies work and knowledge / گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه - کاردانش

We vergelijken een Certificate of completion of secondary school studies theoretical / گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه - نظری met 4 jaar havo.

We vergelijken een Certificate of completion of secondary school studies technical and vocational / گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسط - فنی و حرفه ای met een mbo-diploma niveau 2 of 3. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

We vergelijken een Certificate of completion of secondary school studies work and knowledge / گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه - کاردانش met een mbo-diploma niveau 2 of 3. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Pre-university certificate

Na het Certificate of completion of secondary school studies konden leerlingen 1 jaar verder leren voor een Pre-university certificate. Dit was niet verplicht, maar je moest dit diploma wel halen als je naar het hoger onderwijs wilde.

 • Duur: 1 jaar.
 • Inhoud: alle leerlingen volgden een aantal algemeen vormende vakken, zoals Perzisch, een moderne vreemde taal en wiskunde. Ze volgden daarnaast vakken voor 1 van de volgende specialisaties:
  • art (kunst)
  • experimental sciences (experimentele wetenschappen)
  • humanities (geesteswetenschappen)
  • mathematical sciences (wiskundige wetenschappen)
 • Diploma: Pre-university certificate /گواهينامه پايان دوره پیش دانشگاهی.

We vergelijken een Pre-university certificate /گواهينامه پايان دوره پیش دانشگاهی met een havodiploma.