Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Indonesische onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Indonesië‌ (367,26 kB)

Overzicht Indonesische diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Indonesische diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Indonesisch diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Indonesische diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 2 of 3 (NLQF 2-3/EQF 2-3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Diploma I (D I)

 • Vergelijkbaar met: 1 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Diploma II (DII)

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Diploma III (D III)

 • Vergelijkbaar met: 3 jaar hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.

Diploma IV (D IV)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.

Sarjana I (SI)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs (Sarjana II of Magister)

Sarjana II (SII)

 • Vergelijkbaar met: een master in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject (Sarjana III).