Diploma Vergelijkbaar met
Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) een mbo-diploma niveau 2 of 3
Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) een havodiploma
Diploma I (D I) 1 jaar hbo
Diploma II (D II) een associate degree of 2 jaar hbo
Diploma III (D III) 3 jaar hbo
Diploma IV (D IV) een hbo-bachelor
Sarjana I (S I) een hbo-bachelor of een wo-bachelor
Sarjana II (S II) een hbo-master of een wo-master
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • Wil je werken in Nederland? Ga naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.
  • Wil je studeren in Nederland? Ga naar onze website Study in NL (Engelstalig).
  • De vergelijkingen met een mbo-diploma kun je alleen gebruiken als je wilt controleren of een diploma toegang kan geven tot het Nederlandse hoger onderwijs. Wil je weten wat het niveau is van dit diploma wanneer je op zoek bent naar werk? Neem dan contact op met IDW. Het diploma kan dan een vergelijking met een ander mbo-niveau krijgen. 
  • Heb je een vraag over het Indonesische onderwijssysteem? Neem contact met ons op.