Onderwijsinstellingen en opleidingen in de Filipijnen

Hieronder leggen we uit welke soorten Filipijnse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend en/of geaccrediteerd zijn. We controleren de en om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Bij opleidingen uit het voortgezet onderwijs moet je er vooral op letten dat een student een erkend diploma heeft. Dit zijn de erkende diploma’s van het voortgezet onderwijs:

Bij Documenten voortgezet onderwijs geven we een korte uitleg over welke documenten studenten krijgen.

Voortgezet onderwijs | scholen

Leerlingen kunnen de bovenbouw van het voortgezet onderwijs volgen aan een openbare school of een privéschool. Soms is een school verbonden aan een hogeronderwijsinstelling.

Erkenning van scholen controleren

Op de website van het Filipijnse Department of Education (DepEd) vind je meestal een overzicht van scholen die de bovenbouw mogen aanbieden. Helaas doet de website het op dit moment niet.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Filipijnse hogeronderwijsinstellingen zijn openbaar of privé. Ze kunnen verschillende namen hebben, zoals university, college, academy, institute of school. Deze instellingen kunnen zowel hoger beroepsonderwijs als wetenschappelijk onderwijs aanbieden.

Openbare hogeronderwijsinstellingen

Ongeveer 30% van de hogeronderwijsinstellingen in de Filipijnen is openbaar. Universiteiten en colleges zijn:

 • opgericht door de staat (State Universities and Colleges, SUC’s); of
 • opgericht door lokale overheden (Local Universities and Colleges, LUC’s).

Privé-hogeronderwijsinstellingen

Ongeveer 70% van de hogeronderwijsinstellingen in de Filipijnen is privé. Sommige privé-instellingen zijn religieus (private non sectarian), andere privé-instellingen zijn niet religieus (private sectarian).

Erkenning van hogeronderwijsinstellingen controleren

 • Zoek op in welke Filipijnse regio de onderwijsinstelling valt. Dit staat meestal op het diploma, de cijferlijst of de website van de onderwijsinstelling.
 • Ga daarna naar de website van de Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education (UNIFAST).
 • Kies bij ‘Select a Region’ de regio van de onderwijsinstelling.
 • Verschijnt de onderwijsinstelling in de zoekresultaten? Controleer dan wat er in de 3e kolom staat.
  • Staat er ‘LUC’ of ‘SUC’? Dan is het een erkende openbare onderwijsinstelling.
  • Staat er ‘Private HEI’? Dan is het een erkende privé-hogeronderwijsinstelling.
 • Verschijnt de onderwijsinstelling niet in de zoekresultaten? Dan is het waarschijnlijk geen erkende onderwijsinstelling.

Hoger onderwijs | opleidingen

Bij opleidingen uit het hoger onderwijs kun je 2 dingen controleren:

 • erkenning door de Commission on Higher Education (CHED). Dit is verplicht.
 • accreditatie door een particuliere organisatie. Dit is niet verplicht.

Erkenning door de CHED

De CHED controleert de opleidingen in het hoger onderwijs:

 • Openbare hogeronderwijsinstellingen moeten hun opleidingen registreren bij de CHED.
 • Privé-instellingen moeten bij de CHED toestemming vragen voor iedere opleiding:
  • Ze krijgen eerst een tijdelijke vergunning (initial permit) voor 2 jaar;
  • Daarna krijgen ze een verlening van 1 jaar;
  • Als de opleiding tijdens de verlenging voldoet aan de minimumeisen van de CHED, dan erkent de CHED daarna de opleiding. Dit heet Government Recognition (GR).

Controleren of een opleiding door de CHED erkend is

 • Je vindt op de CHED-website voor elke regio overzichten van erkende opleidingen:
 • Is de CHED-website niet bereikbaar, doe dan het volgende:
  • Controleer in welke Filipijnse regio de hogeronderwijsinstelling ligt. Soms staat dit op de website van de onderwijsinstelling of onderwijsdocumenten. En anders zoek je op in welke stad de instelling ligt en bij welke regio die stad hoort.
  • Zoek daarna de website op van het CHED-kantoor van die regio. Die doet het vaak wel. De CHED heeft verschillende regionale kantoren.
  • Op de website van het regionale CHED-kantoor staat soms een overzicht van erkende opleidingen per hogeronderwijsinstelling.

Let op: opleidingen in het hoger onderwijs vallen over het algemeen onder de verantwoordelijkheid van de CHED. Maar voor een Associate-opleiding geldt dat niet altijd. Sommige Associate-opleidingen zijn goedgekeurd door de Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Accreditatie door een particuliere organisatie

Hogeronderwijsinstellingen kunnen hun opleidingen laten accrediteren door particuliere organisaties. Dit is niet verplicht. De Federation of Accrediting Agencies of the Philippines (FAAP) controleert de particuliere organisaties voor accreditatie. Er zijn er 3 in de Filipijnen:

 • Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities (PAASCU);
 • Philippine Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation (PACUCOA);
 • Association of Christian Schools, Colleges and Universities-Accrediting Council, Inc. (ACSCU-ACI).

Let op: accreditatie is niet verplicht, maar onderwijsinstellingen kunnen er wel hun voordeel mee doen. Een geaccrediteerde opleiding krijgt een accreditatieniveau (Level I, II, III of IV). Hoe hoger het accreditatieniveau, hoe meer voordelen. Vanaf accreditatieniveau 1 (Level I) hoeven onderwijsinstellingen bijvoorbeeld geen SO-nummer voor die opleiding aan te vragen bij de CHED.

Controleren of een opleiding is geaccrediteerd door PAASCU

 • Ga naar de database van PAASCU.
 • Zoek de onderwijsinstelling van de opleiding (ze staan op alfabetische volgorde).
 • Staat de onderwijsinstelling in de database?
  • Klik dan bij die onderwijsinstelling op 'Click to view accredited programs'.
  • Je krijgt nu een overzicht van geaccrediteerde opleidingen van deze onderwijsinstelling: de begindatum (Initial Accreditation), einddatum (Validity) en het accreditatieniveau (Level).
 • Staat de onderwijsinstelling niet in de database? Dan zijn opleidingen van deze onderwijsinstelling waarschijnlijk niet geaccrediteerd door PAASCU.

Controleren of een opleiding is geaccrediteerd door PACUCOA

 • Ga naar de website van PACUCOA.
 • Open het overzicht van geaccrediteerde opleidingen. Dit is meestal een pdf-bestand.
 • Zoek in het overzicht naar de onderwijsinstelling van de opleiding.
 • Staat de onderwijsinstelling in het overzicht? Dan vind je een overzicht van geaccrediteerde opleidingen onder de naam van de onderwijsinstelling.
  • Onder 'Level' staat het accreditatieniveau.
  • Onder 'Duration' staat de start- en einddatum van het accreditatieniveau.
 • Staat de onderwijsinstelling niet in het overzicht? Dan zijn opleidingen van deze onderwijsinstelling waarschijnlijk niet geaccrediteerd door PACUCOA.

Controleren of een opleiding is geaccrediteerd door ASCU-ACI

ASCU-ACI heeft momenteel geen online overzicht van geaccrediteerde opleidingen. Soms staat op de website van een regionaal CHED-kantoor welke opleidingen in die regio geaccrediteerd zijn door ASCU-ACI.