Studieresultaten voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs beoordelen studieresultaten van 0% tot 100%. Een resultaat van 75% of hoger is een voldoende (passing grade). Resultaten van 65% en lager staan allemaal als 65% op de cijferlijst.

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

 • het Junior High School Diploma;
 • de officiële cijferlijst van grade 7 tot en met grade 10;
 • het Grade 12/Senior High School Diploma;
 • de officiële cijferlijst van grade 11 en 12;
 • een Certification Authentication and Verification (CAV).

Let op:

 • De officiële cijferlijst heet Permanent Record (DepEd Form 137-A). De Department of Education (DepEd) reikt deze uit.
 • De Certification Authentication and Verification (CAV) is een verklaring van de DepEd dat de documenten in orde zijn. Leerlingen kunnen deze zelf aanvragen bij de DepEd.
 • Als leerlingen de bovenbouw aan een privéschool hebben gevolgd, moet er een Special Order Number (SO-nummer) op het Grade 12/Senior High School Diploma of de cijferlijst staan.

Special Order Number (SO-nummer) voor privéscholen

Privéscholen moeten toestemming vragen aan de DepEd om leerlingen te laten afstuderen. Ze krijgen dan, net als privé-instellingen voor hoger onderwijs, een Special Order number (SO-nummer) voor die leerlingen. Je kunt het SO-nummer controleren met de CAV.

Studieresultaten hoger onderwijs

Filipijnse hogeronderwijsinstellingen kunnen studieresultaten op verschillende manieren beoordelen. Er is geen nationaal beoordelingssysteem. De onderwijsinstellingen geven op de cijferlijsten informatie over hoe zij studieresultaten beoordelen. De University of the Philippines (UP) doet dat bijvoorbeeld op de volgende manier:

Cijfer In woorden Betekenis
1.0 excellent uitstekend
1.25 excellent uitstekend
1.5 very good zeer goed
1.75 very good zeer goed
2.0 good goed
2.25 good goed
2.5 satisfactory ruim voldoende
2.75 satisfactory ruim voldoende
3.0 pass voldoende
4.0 conditional matig
5.0 failure slecht
Inc incomplete onvolledig

Op cijferlijsten staan vaak ook afkortingen. We geven hieronder een paar voorbeelden.

Afkorting In woorden Betekenis
NC no credit vak zonder studiepunt
NG no grade geen cijfer
INC incomplete mark het vak is niet afgerond

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze het hoger onderwijs hebben afgerond:

 • het diploma;
 • de officiële cijferlijst (official transcript), bij voorkeur direct ontvangen van de Filipijnse hogeronderwijsinstelling; en
 • bij voorkeur een Certification Authentication and Verification (CAV). Dit is een verklaring van de CHED dat de documenten in orde zijn.
  • Studenten kunnen de CAV aanvragen bij de CHED.
  • Als de student de opleiding niet gaat afronden, vraag dan altijd een CAV aan.

Let op: bij documenten van privé-hogeronderwijsinstellingen moet er meestal een SO-nummer op het diploma of de cijferlijst staan.

Special Order number (SO-nummer) voor privé-hogeronderwijsinstellingen

Privé-hogeronderwijsinstellingen moeten toestemming vragen aan de CHED om studenten te laten afstuderen. Ze krijgen dan, net als privéscholen in het voortgezet onderwijs, een Special Order number (SO-nummer) voor die studenten. Dit nummer staat op de cijferlijst. Daarop staat ook de datum waarop het diploma is uitgereikt. Het SO-nummer is alleen geldig voor de groep studenten voor wie de onderwijsinstelling toestemming heeft aangevraagd. Je kunt het SO-nummer controleren met de CAV.

Let op:

 • De CHED vindt dat sommige privé-instellingen hun goedkeuring niet nodig hebben. De CHED geeft die instellingen dan de status autonomous (autonoom) of deregulated (’vrij van regels’). Deze instellingen hoeven geen SO-nummer aan te vragen. Ze krijgen vrijstelling. De vrijstelling staat op de cijferlijst en/of het diploma. De vrijstelling is 1 tot 5 jaar geldig.
 • Openbare hogeronderwijsinstellingen hoeven nooit een SO-nummer aan te vragen. Ze vermelden de vrijstelling meestal op de cijferlijst of het diploma.