Hoger onderwijs in de Filipijnen

In de Filipijnen is het hoger onderwijs niet zoals in Nederland verdeeld in hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Filipijnse hogeronderwijsinstellingen kunnen beide soorten onderwijs aanbieden. Dit betekent dat we vaak per diploma bekijken of het hbo of wo is. Hieronder beschrijven we de diploma’s die we vaak zien.

K to 12-hervormingen: effect op hoger onderwijs

De K to 12-hervormingen hebben ook gevolgen voor het hoger onderwijs. Studenten volgen nu minder algemeen vormende vakken (general education curriculum – GED) tijdens de bacheloropleiding. De studielast voor GED in de bacheloropleiding is verlaagd naar 36 units (studiepunten). De andere algemeen vormende vakken volgen leerlingen nu in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (voor het Grade 12/Senior High School Diploma).

Associate

Er zijn redelijk weinig opleidingen voor een Associate.

 • : 2 jaar, soms 3 jaar.
 • Inhoud: onderwijs met de nadruk op de praktijk. Studierichtingen die we vaak zien: hotel- en restaurantmanagement en (informatie)technologie.
 • Toelatingseisen: het Grade 12/Senior High School Diploma of het High School Diploma (katibayan/katunayan). Soms zijn er ook extra eisen, zoals een toelatingsexamen.
 • Functie van het diploma: werk.
 • Diploma: Associate.

We vergelijken een Associate met een mbo-diploma niveau 3 of 4. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Bachelor

 • Duur: meestal 4 jaar, soms 5 jaar (bij technische richtingen).
 • : ongeveer 150 tot 210 units (studiepunten).
 • Inhoud: algemeen vormende vakken (general education curriculum, GED), sport (physical education) en national service training program vormen samen (ongeveer) de helft van het curriculum. Studenten schrijven meestal geen scriptie, maar ze doen wel praktijkonderwijs en/of een stage.
 • Toelatingseisen: vanaf 2018 het Grade 12/Senior High School Diploma en soms een toelatingsexamen. Let op: vóór 2018 moesten studenten het High School Diploma (katibayan/katunayan) hebben en soms een toelatingsexamen doen.
 • Functie van het diploma: werk en toegang tot masteropleidingen.
 • Diploma: een bachelor, zoals:
  • Bachelor of Arts;
  • Bachelor of Business Administration;
  • Bachelor of Science.

We vergelijken een bachelor met 2 jaar hbo of een associate degree.

Doctor of Dental Science/Veterinary Medicine

De bacheloropleidingen voor diergeneeskunde (Doctor of Veterinary Medicine) en tandheelkunde (Doctor of Dental Science) zijn anders ingericht dan de meeste bacheloropleidingen.

 • Duur: 6 jaar.
 • Studielast: ongeveer 250 units (studiepunten).
 • Inhoud: eerste 2 jaar een voorbereidend programma (met algemeen vormende vakken), daarna colleges en praktijkonderwijs gericht op het hoofdvak.
 • Toelatingseisen: vanaf 2018 het Grade 12/Senior High School Diploma en extra eisen; vóór 2018 het High School Diploma (katibayan/katunayan) en extra eisen.
 • Functie van het diploma: werken als dierenarts of tandarts. Toegang tot masteropleidingen is ook mogelijk.
 • Diploma: Doctor of Dental Science of Doctor of Veterinary Medicine.

We vergelijken een Doctor of Dental Science met 2 jaar wo.

We vergelijken een Doctor of Veterinary Medicine met 2 jaar wo.

Bachelor van een Centre of Excellence

De opleidingen van sommige onderwijsinstellingen hebben van de CHED de status Centre of Excellence (CoE) gekregen. Deze status geeft aan dat een opleiding een hoger niveau heeft dan gemiddeld.

Let op: de CHED geeft de CoE-status niet automatisch aan andere opleidingen van dezelfde hogeronderwijsinstelling. En de status is alleen geldig voor een bepaalde periode. De CHED bepaalt daarna of de status wordt verlengd of stopt.

We vergelijken een bachelor van een Centre of Excellence met een hbo-bachelor.

Doctor of Medicine

Studenten krijgen na de opleiding geneeskunde het diploma Doctor of Medicine (MD).

 • Duur: 4 jaar.
 • Inhoud: theoretisch onderwijs en tijdens het laatste jaar klinisch onderwijs.
 • Toelatingseisen: een Bachelor en extra toelatingseisen: studenten moeten slagen voor de National Medical Admission Test (NMAT) en ze moeten een Certificate of Eligibility for Admission to a Medical Course (CEMed) bij de CHED aanvragen.
 • Functie van het diploma: werken als arts. Toegang tot masteropleidingen is ook mogelijk.
 • Diploma: Doctor of Medicine.

We vergelijken de Doctor of Medicine met een wo-bachelor.

Juris Doctor

Studenten krijgen na de opleiding rechtsgeleerdheid het diploma Juris Doctor (JD).

 • Duur: 4 jaar.
 • Studielast: minimaal 132 units (studiepunten).
 • Inhoud: studenten krijgen theorie over rechtsgeleerdheid (rechten). Ook volgen ze praktijkonderwijs, zoals het vak practice court (rechtbank in de praktijk). Een scriptie schrijven is niet verplicht.
 • Toelatingseisen: een bachelor en een toelatingsexamen voor rechten.
 • Functie van het diploma: werken in de juridische sector. Toegang tot masteropleidingen is ook mogelijk.
 • Diploma: Juris Doctor.

We vergelijken een Juris Doctor met een wo-bachelor.

Master

 • Duur: 2 jaar.
 • Studielast: minimaal 30 units (studiepunten).
 • Inhoud: colleges en afsluitend een scriptie (thesis). Of studenten volgen alleen colleges en schrijven geen scriptie (non-thesis). In dat geval bestaat het curriculum uit meer vakken.
 • Toelatingseisen: een bachelor.
 • Functie van het diploma: werk en toegang tot een promotietraject (PhD).
 • Diploma: een master, zoals:
  • Master of Arts;
  • Master of Business Administration;
  • Master of Science.

Het niveau van een master verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.

Doctor of Philosophy (PhD)

 • Duur: minimaal 2 jaar.
 • Studielast: verschilt per promotietraject. De CHED bepaalt hoeveel units (studiepunten) nodig zijn.
 • Inhoud: een gevarieerd programma met of zonder een dissertatie.
 • Toelatingseisen: een master.
 • Diploma: Doctor of Philosophy (PhD).