Studenten kunnen de volgende graden behalen aan Filipijnse hogeronderwijsinstellingen:

 • Associate;
 • Bachelor;
 • Doctor of Veterinary Medicine/Dental Medicine;
 • Bachelor van een Centre of Excellence;
 • Doctor of Medicine;
 • Juris Doctor;
 • Master;
 • Doctor of Philosophy.

Associate

Er zijn redelijk weinig opleidingen die tot een Associate leiden. Associate-opleidingen zijn beroepsgericht. Studenten met een Associate kunnen direct aan de slag op de arbeidsmarkt.

We vergelijken een Associate met een mbo-diploma niveau 3 of 4. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Let op: opleidingen in het hoger onderwijs vallen over het algemeen onder de onder de verantwoordelijkheid van de Commission on Higher Education (CHED), zie Toestemming van de CHED. Maar voor een Associate-opleiding geldt dat niet altijd. Sommige Associate-opleidingen zijn goedgekeurd door de Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Bachelor

 • Duur: meestal 4 jaar, soms 5 jaar (bij technische richtingen).
 • Studielast: ongeveer 150 tot 210 units (studiepunten).
 • Inhoud: algemeen vormende vakken (general education curriculum, GED), sport (physical education) en national service training program vormen samen (ongeveer) de helft van het curriculum. Studenten schrijven meestal geen scriptie, maar ze doen wel praktijkonderwijs en/of een stage.
 • Toelatingseisen: vanaf 2018 het Grade 12/Senior High School Diploma en soms een toelatingsexamen. Let op: vóór 2018 moesten studenten het High School Diploma (katibayan/katunayan) hebben en soms een toelatingsexamen doen.
 • Diploma: Bachelor.

We vergelijken een Bachelor met 2 jaar hoger beroepsonderwijs of een associate degree.

Hervormingen K to 12

De K to 12-hervormingen hebben ook gevolgen voor het hoger onderwijs. Studenten volgen nu minder algemeen vormende vakken (general education curriculum – GED) tijdens de bacheloropleiding. De studielast voor GED in de bacheloropleiding is verlaagd naar 36 units (studiepunten). De andere algemeen vormende vakken volgen leerlingen nu in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (voor het Grade 12/Senior High School Diploma).

Doctor of Veterinary Medicine/Dental Science

De bacheloropleidingen voor diergeneeskunde (Doctor of Veterinary Medicine) en tandheelkunde (Doctor of Dental Science) zijn anders ingericht dan de meeste bacheloropleidingen.

We vergelijken de Doctor of Veterinary Medicine met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs.

We vergelijken de Doctor of Dental Science met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs.

Bachelor van een Centre of Excellence

De opleidingen van sommige onderwijsinstellingen hebben van de CHED de status Centre of Excellence (CoE) gekregen. Deze status geeft aan dat een opleiding een hoger niveau heeft dan gemiddeld.

De CHED geeft de CoE-status niet automatisch aan andere opleidingen van dezelfde hogeronderwijsinstelling. En de status is alleen geldig voor een bepaalde periode. De CHED bepaalt daarna of de status wordt verlengd of stopt.

We vergelijken een Bachelor van een Centre of Excellence met een bachelor in het hoger beroepsonderwijs.

Er zijn enkele undergraduate-opleidingen met een Bachelor als toelatingseis, zoals:

 • geneeskunde (Doctor of Medicine, MD);
 • rechten (Juris Doctor, JD).

Doctor of Medicine

Studenten krijgen na de opleiding geneeskunde een Doctor of Medicine (MD).

 • Duur: 4 jaar.
 • Inhoud: theoretisch onderwijs en tijdens het laatste jaar klinisch onderwijs.
 • Toelatingseisen: een Bachelor en extra toelatingseisen: studenten moeten slagen voor de National Medical Admission Test (NMAT) en ze moeten een Certificate of Eligibility for Admission to a Medical Course (CEMed) bij de CHED aanvragen.
 • Diploma: Doctor of Medicine.

We vergelijken de Doctor of Medicine met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

Juris Doctor

Studenten krijgen na de opleiding rechtsgeleerdheid een Juris Doctor (JD).

 • Duur: 4 jaar.
 • Studielast: minimaal 132 units (studiepunten).
 • Inhoud: studenten krijgen theorie over rechtsgeleerdheid (rechten). Ook volgen ze praktijkonderwijs, zoals het vak practice court (rechtbank in de praktijk. Een scriptie schrijven is niet verplicht.
 • Toelatingseisen: een Bachelor en een toelatingsexamen voor rechten.
 • Diploma: Juris Doctor.

We vergelijken de Juris Doctor met een bachelor in het wetenschappelijk onderwijs.

Master

 • Duur: 2 jaar.
 • Studielast: minimaal 30 units (studiepunten).
 • Inhoud: colleges en afsluitend een scriptie (thesis). Of studenten volgen alleen colleges en schrijven geen scriptie (non-thesis). In dat geval bestaat het curriculum uit meer vakken.
 • Toelatingseisen: een Bachelor.
 • Diploma: Master.

Het niveau van een Master verschilt per opleiding. Neem contact met ons op voor een waardering van dit diploma.

Doctor of Philosophy (PhD)

 • Duur: minimaal 2 jaar.
 • Studielast: verschilt per promotietraject. De CHED bepaalt hoeveel units (studiepunten) nodig zijn.
 • Inhoud: een gevarieerd programma met of zonder een dissertatie.
 • Toelatingseisen: een Master.
 • Diploma: Doctor of Philosophy (PhD).

Soorten hogeronderwijsinstellingen

In de Filipijnen zijn er verschillende soorten hogeronderwijsinstellingen:

 • universiteiten (universities);
 • hogescholen (colleges);
 • academies (academies);
 • instituten (institutes); en
 • scholen (schools).

Deze instellingen kunnen zowel hoger beroepsonderwijs als wetenschappelijk onderwijs aanbieden. En ze kunnen openbaar of privé zijn.

Openbare en privé-instellingen

Er zijn meer dan 2.000 hogeronderwijsinstellingen in de Filipijnen. Ongeveer 30% van de instellingen is openbaar. Universiteiten en colleges zijn:

 • opgericht door de staat (State Universities and Colleges, SUC’s); of
 • opgericht door lokale overheden (Local Universities and Colleges, LUC’s).

Ongeveer 70% van de instellingen is privé. Sommige privé-instellingen zijn religieus (private non sectarian), andere privé-instellingen zijn niet religieus (private sectarian).

De Commission of Higher Education (CHED) controleert zowel de openbare als de privé-instellingen. De CHED bepaalt soms de inhoud van opleidingen, de studielast en welke vakken studenten moeten volgen. Privé-instellingen moeten een Special Order number (SO-nummer) aanvragen bij de CHED.

SO-nummer: Special Order number

Privé-instellingen voor het hoger onderwijs moeten de CHED toestemming vragen om studenten te laten afstuderen. Ze krijgen dan een Special Order number (SO-nummer). Dit nummer staat op de cijferlijst. Daarop staat ook de datum waarop het diploma is uitgereikt. Het SO-nummer is alleen geldig voor de groep studenten voor wie de onderwijsinstelling toestemming heeft aangevraagd.

Geen SO-nummer

De CHED vindt dat sommige privé-instellingen hun goedkeuring niet nodig hebben. De CHED geeft die instellingen dan de status autonomous (autonoom) of deregulated (’vrij van regels’). Deze instellingen hoeven geen SO-nummer aan te vragen. Ze krijgen vrijstelling. De vrijstelling staat op de cijferlijst en/of het diploma. De vrijstelling is 1 tot 5 jaar geldig.

Let op: openbare hogeronderwijsinstellingen hoeven geen SO-nummer aan te vragen. Ze vermelden de vrijstelling meestal op de cijferlijst of het diploma.