Studieresultaten voortgezet onderwijs

Het Educational Assessment and Examinations Services (EAES) geeft elk vak een score (subject mark) van 0 tot 100:

  • Een score van 50 of hoger is een voldoende.
  • De scores van alle vakken worden bij elkaar opgesteld en geven een totaalscore.
  • De totaalscore staat op het diploma achter ‘Total’.

Studieresultaten online controleren

Je kunt de studieresultaten controleren via de Engelstalige website van de EAES. Het kan dat de website het (tijdelijk) niet doet.

Documenten voortgezet onderwijs

Met het volgende document kunnen studenten bewijzen dat ze het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

Let op:

  • Alleen diploma’s van het EAES/NEAEA zijn officieel. Studenten krijgen ook een diploma en een cijferlijst van de middelbare school. Maar die documenten zijn niet voldoende voor een diplomawaardering.
  • Studenten krijgen altijd het diploma, ook als zij niet geslaagd zijn of meerdere onvoldoendes hebben. Om het niveau van het diploma te bepalen, moet je dus goed naar de resultaten van de student kijken. Bij Ethiopian Secondary School Leaving Examination (ESSLE) leggen wij uit wanneer wij het diploma met een havodiploma vergelijken.

Studieresultaten hoger onderwijs

Ethiopische hogeronderwijsinstellingen gebruiken het volgende systeem om studieresultaten te beoordelen:

Letter Punten (grade points) Classificatie Omschrijving Betekenis
A+ 4 First class with great distinction Excellent Uitstekend
A 4 First class with great distinction Excellent Uitstekend
A- 3.75 First class with great distinction Excellent Uitstekend
B+ 3.5 First class with distinction Very good Zeer goed
B 3 First class with distinction Very good Zeer goed
B- 2.75 First class Good Goed
C+ 2.5 Second class Good Goed
C 2 Second class Satisfactory Voldoende
C- 1.75 Lower class Unsatisfactory Net voldoende
D 1 Lower class Very poor Onvoldoende
Fx 0 Lowest class Fail Onvoldoende
F 0 Lowest class Fail Onvoldoende

Documenten hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs moeten studenten alle behaalde diploma’s met cijferlijsten laten zien.

Let op: meestal krijgen studenten eerst een tijdelijk diploma (Temporary Certificate of Graduation). Ze kunnen het officiële diploma later krijgen, vaak pas wanneer ze hun collegegeld volledig hebben afbetaald. Dit heet in Ethiopië ‘discharge of cost-sharing duty.

Ethiopische jaartelling

Ethiopië heeft een eigen jaartelling (Ethiopian Calender). Die loopt 8 jaar achter op de jaartelling die wij gebruiken (Gregorian Calender). Het verschilt per onderwijsinstelling welke jaartelling ze gebruiken op documenten. Ze geven dat meestal aan met een afkorting op de diploma’s of cijferlijsten. E.C. staat voor de Ethiopische jaartelling, G.C. is onze (Gregoriaanse) jaartelling. Als er niks staat op de documenten, dan gebruikt de onderwijsinstelling de Ethiopische jaartelling.

Wil je een afstudeerdatum van de Ethiopische jaartelling omzetten naar de datum volgens onze jaartelling? Op internet staan verschillende websites die de datum voor je kunnen omrekenen (converters). Je vindt zo’n website door op internet bijvoorbeeld te zoeken op ‘Ethiopian calender converter’.