Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Estland:

Onderwijssysteem Estland‌ (246,32 kB)

Overzicht Estlandse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Estlandse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Estlands diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Estlandse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Põhikooli lõputunnistus

 • Vergelijkbaar met: een vmbo-t diploma (NLQF 2/EQF 2).
 • Duur van de opleiding: 9 jaar.
 • Soort onderwijs: basisonderwijs en algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 2 of 3 (NLQF 2-3/EQF 2-3).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2,5 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het middelbaar beroepsonderwijs (Lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta), na het volgen van 1 jaar extra algemeen vormend onderwijs.

Lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de 1e cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Rakenduskõrgharidusõppe diplom).

Lõputunnistus kutsekeshariduse omandamise kohta

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4) en een mbo-diploma niveau 1 of 2 voor het beroepsvormende deel (NLQF 1-2/EQF 1-2).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Gümnaasiumi lõputunnistus

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Bakalaureusekraad (Ülikool)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs (Magistrikraad aan een Ülikool of een Rakduskõrgkool).

Magistrikraad (1-2 jaar, Ülikool)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Magistrikraad (5-6 jaar, Ülikool)

 • Vergelijkbaar met: een master in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Rakenduskõrgharidusõppe diplom (Rakenduskõrgkool)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs (Magistrikraad aan een Ülikool of een Rakduskõrgkool).

Magistrikraad (Rakenduskõrgkool)

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.