Diploma Vergelijkbaar met NLQF EQF
Põhikooli lõputunnistus een vmbo-t diploma 2 2
Lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta een mbo-diploma niveau 2 of 3 2 of 3 2 of 3
Lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta een mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 2, 3 of 4 2, 3 of 4
Lõputunnistus kutsekeshariduse omandamise kohta een havodiploma voor het algemeen vormende deel 4 4
Gümnaasiumi lõputunnistus een vwo-diploma 4+ 4
Rakenduskõrgharidusõppe diplom van een Rakenduskõrgkool een hbo-bachelor 6 6
Bakalaureusekraad van een Ülikool een hbo-bachelor of een wo-bachelor 6 6
Magistrikraad van een Rakenduskõrgkool een hbo-master 7 7
Magistrikraad van een Ülikool ( :1-2 jaar) een hbo-master of een wo-master 7 7
Magistrikraad van een Ülikool (duur: 5-6 jaar) een wo-master 7 7
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • Wil je werken in Nederland? Ga naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.
  • Wil je studeren in Nederland? Ga naar onze website Study in NL (Engelstalig).
  • De vergelijkingen met een mbo-diploma kun je alleen gebruiken als je wilt controleren of een diploma toegang kan geven tot het Nederlandse hoger onderwijs. Wil je weten wat het niveau is van dit diploma wanneer je op zoek bent naar werk? Neem dan contact op met IDW. Het diploma kan dan een vergelijking met een ander mbo-niveau krijgen. 
  • Heb je een vraag over het Estlandse onderwijssysteem? Neem contact met ons op.