Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Deense onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Denemarken‌ (522,32 kB)

Overzicht Deense diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Deense diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Deens diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Deense diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

VET Diploma

 • Vergelijkbaar met: mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het kort hoger beroepsonderwijs, als wordt voldaan aan de programmaspecifieke eisen.

Højere Handelseksamen (HHX)/Højere Teknisk Eksamen (HTX)

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 4 en een vwo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Studentereksamenbevis (STX)/Bevis for Højere Forberedelseseksamen (HF)

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Academy Profession degree (AK)

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (Professionsbachelor), soms met vrijstellingen.

Professional Bachelor’s degree/professionsbachelor

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4,5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de opleidingen van de 2e cyclus binnen het universitair hoger onderwijs (Candidatus/Master’s degree).

Bachelor’s degree (BA/BSc) (universiteit)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de opleidingen van de 2e cyclus binnen het universitair hoger onderwijs (Candidatus/Master’s degree).

Candidatus degree (MA/MSc)

 • Vergelijkbaar met: een master in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.