Onderwijsinstellingen en opleidingen in China

Hieronder leggen we uit welke soorten Chinese onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze geaccrediteerd en/of erkend zijn. We controleren de en/of om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Dit zijn de officiële diploma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs:

Bij Documenten voortgezet onderwijs geven we een korte uitleg over welke documenten studenten krijgen.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Hoger onderwijs (高等教育 gaodeng jiaoyu) kunnen studenten volgen aan instellingen die ‘universiteit’, ‘college’ of ‘school’ heten. Er is onderscheid tussen:

 • reguliere instellingen; en
 • instellingen voor volwassenenonderwijs.

Reguliere instellingen

Reguliere instellingen zijn instellingen die studenten toelaten op basis van het landelijke toelatingsexamen (高考 gaokao). Hieronder vallen onder andere:

 • onderzoeksinstituten
 • independent colleges
 • privé-onderwijsinstellingen

Onderzoeksinstituten

Dit zijn vooraanstaande nationale instituten die meerdere onderzoeksinstituten onder zich hebben:

 • Chinese Academy of Sciences (CAS);
 • Chinese Academy of Social Sciences (CASS);
 • Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS);
 • Chinese Academy of Geological Sciences (CAGS).

De graden (degree certificates) en diploma’s (graduation certificates) die zij uitreiken, zijn nationaal erkend. De instituten vallen niet onder het ministerie van Onderwijs, maar onder het ministerie dat bij het onderzoeksgebied hoort.

Independent colleges

Independent colleges (独立学院 duli xueyuan) zijn instellingen die samenwerken met sociale organisaties en privé-instellingen. Ze gebruiken geen subsidie van de overheid. Studenten betalen daarom meestal meer collegegeld dan bij openbare onderwijsinstellingen.

Sinds 2008 mogen independent colleges ook eigen bachelorgraden (bachelor degree certificates) uitreiken. Voor 2008 verstrekte de universiteit waarmee het independent college samenwerkte de diploma’s en graden.

Privé-onderwijsinstellingen

Privé- (民办 minban) instellingen zijn instellingen die beheerd worden door onder meer ondernemingen, instellingen en organisaties. Ze gebruiken geen subsidie van de overheid.

Diploma’s van privé-instellingen:

 • Erkende privé-instellingen mogen zelf door het ministerie van Onderwijs erkende diploma’s (graduation certificates) en graden (degree certificates) uitreiken.
 • Niet-erkende privé-instellingen reiken een diploma uit, een zogenaamd instellingsdiploma. Hun studenten kunnen alleen een officiële graad (degree certificate) behalen via een nationaal examen, net zoals studenten die na zelfstudie examen willen doen (zie hieronder bij ‘Zelfstudie’).

Instellingen voor volwassenenonderwijs

Instellingen voor volwassenenonderwijs laten studenten toe die het landelijke toelatingsexamen (gaokao) voor hoger onderwijs niet hebben gehaald. De overheid stelt diploma’s (graduation certificates) die studenten behalen via volwassenenonderwijs (成人教育 chengren jiaoyu) als het gaat om het niveau gelijk aan diploma’s behaald aan reguliere opleidingen.

Volwassenenonderwijs wordt onder andere aangeboden via:

 • radio en televisie door zogenaamde radio- en televisie-universiteiten (广播电视大学 guangbo dianshi daxue);
 • avondschool of schriftelijk onderwijs door reguliere instellingen;
 • zelfstudie.

Er is volwassenenonderwijs op 3 niveaus:

 • voortgezet beroepsonderwijs (中专 zhongzhuan);
 • non-degree hoger onderwijs (专科 zhuanke);
 • undergraduate-onderwijs (bachelor, 本科 benke).

Zelfstudie

Bij zelfstudie (自学 zixue) kunnen studenten tweemaal per jaar examen afleggen in bepaalde vakken. Per behaald vak krijgen ze een deelcertificaat uitgereikt. Er zijn geen toegangseisen voor deelname aan de examens. Op deze manier kunnen studenten een non-degree-opleiding of een bacheloropleiding volgen.

Nadat alle studieonderdelen zijn afgerond, krijgen studenten een diploma (graduation certificate). Dit diploma is gestempeld door het provinciale zelfstudie-examencomité, en soms ook door de instelling die de examens heeft afgenomen.

Het diploma (graduation certificate) dat studenten hebben behaald na zelfstudie is gelijkgesteld aan het vergelijkbare diploma dat behaald is via het reguliere hoger onderwijs.

Een officiële graad (degree certificate) kunnen studenten behalen via een nationaal examen, net als bij niet-erkende privé-instellingen.

Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen controleren

Het ministerie van Onderwijs accrediteert alle hogeronderwijsinstellingen. De Academic Degree Committee, onderdeel van de Staatsraad (het hoogste staatsorgaan in China), accrediteert alle opleidingen in het hoger onderwijs. Dit comité beoordeelt of opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen en beslist of deze opleidingen recht hebben op toekenning van een bachelor-, master- of doctorsgraad. Zie ook de informatie van de overheid: Regulations on Academic Degrees of the People’s Republic of China.

Hoger onderwijs | Project 211, Project 985 en Double First Class

De Chinese overheid heeft geïnvesteerd in diverse projecten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er zijn 3 projecten waarbij geselecteerde hogeronderwijsinstellingen extra geld krijgen van de Chinese overheid. Met deze steun moeten instellingen hun onderwijs verbeteren, zodat ze internationaal kunnen concurreren op kwaliteit.

 • Project 211 en Project 985 (allebei afgesloten in 2017);
 • Double First Class.

Project 211

In 1992 introduceerde de Chinese overheid Project 211 (211工程, 211 gongcheng). Het getal ’21’ staat voor de 21ste eeuw en de ‘1’ staat voor de 100 instellingen die uitverkoren waren om aan dit project mee te doen. Het project werd in 2017 afgesloten.

Op de website van het ministerie van Onderwijs staat een lijst met alle Project 211-instellingen. Let op: deze website is alleen in het Chinees beschikbaar. Een overzicht met de Engelse en Chinese namen van deze Project 211-instellingen kun je bij ons opvragen via het contactformulier.

Project 985

In mei 1998 introduceerde de Chinese overheid Project 985 (985工程, 985 gongcheng), als vervolg en onderdeel van Project 211. Vooraanstaande hogeronderwijsinstellingen die al deelnamen aan Project 211, ontvingen extra financiële steun van de overheid om eersteklas onderzoeksinstellingen te worden. Project 985 werd in 2017 afgerond.

Op de website van het ministerie van Onderwijs staat een lijst met de Project 985-instellingen (Chineestalig). Je vindt deze instellingen ook in het overzicht van Project 211-instellingen (zie hierboven).

Double First Class

Het Chinese ministerie van Onderwijs heeft na het afronden van Project 211 en Project 985 een nieuwe selectie van instellingen gemaakt onder de naam Double First Class (双一流 shuang yiliu). In 2017 maakte het ministerie een onderscheid tussen First Class Universities en First Discipline Universities. Sinds 2022 maken ze dat onderscheid niet meer; ze noemen deze universiteiten nu 'Double First Class Universities'.

Op de website van het Chinese ministerie van Onderwijs vind je 2 overzichten:

Let op: deze overzichten zijn alleen in het Chinees beschikbaar. Een vertaald overzicht van de Double First Class Universities in 2022 kun je bij ons opvragen via ons contactformulier.

Hoger onderwijs | buitenlandse opleidingen in China

Door de Private Education Promotion Law (september 2003) kunnen buitenlandse instellingen opleidingen in China aanbieden via een samenwerkingsverband (joint venture) met een Chinese hogeronderwijsinstelling. Namens het ministerie van Onderwijs publiceert de Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools (CRS) lijsten met erkende degree-opleidingen. Het gaat hierbij om samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners voor hoger onderwijs (bachelor/master/PhD). Zo is het voor Chinese studenten mogelijk om in eigen land een buitenlands diploma te behalen.