Studieresultaten voortgezet onderwijs

In totaal moet een leerling 144 credits behalen om het voortgezet onderwijs af te ronden:

 • 116 credits voor verplichte vakken
 • 28 credits voor keuzevakken.

Een vak bestaat uit modules van 36 studie-uren, die staan voor 2 credits. Alleen de modules van de kunstvakken en lichamelijke opvoeding hebben slechts 1 credit.

Per verplicht vak zijn er 100 punten te behalen. Voor de keuzevakken soms minder, dit verschilt per provincie. Deze punten worden vervolgens omgezet in een letter: A, B, C of D. De punten 0-59 worden een D en de D betekent een onvoldoende.

General ability test

In 2002 besloot het ministerie van Onderwijs het curriculum te hervormen. Daarbij werd ook het huikao-examen (eindexamen), geleidelijk aan vervangen door de 学业水平考试 xueye shuiping kaoshi, in het Engels meestal vertaald met general ability test. Al wordt het eindexamen ook nog vaak huikao genoemd.

In 2010 was het systeem met de general ability test landelijk ingevoerd. Per provincie zijn er verschillende varianten, bijvoorbeeld general ability basic huikao (学业水平测试,学业基础会考 xueye shuipin ceshi xueye jichu huikao) en Peking heeft als enige de modular test (模块考核 mokuai kaohe).

Leerlingen doen examen in de vakken Chinees, wiskunde, vreemde taal, politiek, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, kunst, sport en gezondheid, algemene technologie en IT.

Het huidige eindexamen wordt tweemaal per jaar georganiseerd. Excellente studenten kunnen al in het 2e jaar van de bovenbouw meedoen, maar nog niet voor de 3 verplichte vakken: Chinees, wiskunde en vreemde taal. Examens voor deze vakken kunnen ze alleen in het 3e jaar maken. De resultaten van het eindexamen worden weergegeven met pass (合格 hege) of fail (不合格 buhege) of met de scores A, B, C, D of E. Een score D is de laagst haalbare voldoende en een score E is onvoldoende.

Uitzondering: eindexamen in Jiangsu

De hervorming is in de provincie Jiangsu ingevoerd vanaf najaar 2005, maar zonder:

 • de 3 verplichte vakken (Chinees, wiskunde, een buitenlandse taal);
 • de kunstvakken, lichamelijke oefening en praktijkactiviteiten.

De 3 verplichte vakken worden tijdens het gaokao-examen (高考) afgenomen, het nationale toelatingsexamen voor het hoger onderwijs. De kunstvakken, lichamelijke oefening en praktijkactiviteiten worden apart getoetst in de comprehensive quality assessment (综合素质评价 zonghe suzhi pingjia).

Gaokao-scores

De totaalscore voor het gaokao is 750 punten in de meeste provincies. Uitzonderingen zijn de scores in deze 2 provincies:

 • Jiangsu (480 punten);
 • Shanghai (660 punten).

De betere universiteiten vragen een gaokao-score vanaf 550 punten voor toelating tot een bacheloropleiding. Deze score kan verschillen per jaar. De toelatingsscores voor de zhuanke-opleidingen liggen lager dan die voor de bacheloropleidingen. Bekijk een overzicht van de minimale gaokao-scores die studenten moeten behalen voor toelating tot het hoger onderwijs.

Documenten voortgezet onderwijs

Na het afronden van de middelbare school (senior middle school) bezitten leerlingen de volgende documenten in het Chinees plus een officiële vertaling:

 • Senior middle school diploma (普通高中毕业证书 putong gaozhong biye zhengshu);
 • de officiële resultaten van het provinciale eindexamen (huikao/general ability test) afgegeven door het provinciale onderwijsbureau;
 • de cijferlijst van de school (3 jaar bovenbouw).

Let op: deze documenten verschillen per provincie qua lay-out.

Verification Report

Een student kan ook een Verification Report opvragen (in het Chinees of Engels) bij de Center for Student Services and Development (CSSD) China Credential Verification. Ze kunnen vragen om een verification report van het Senior middle school graduation certificate en/of verification report van het provinciale eindexamen. Op het rapport staan alle gegevens die CSSD heeft geverifieerd. De echtheid van dit verificatierapport in pdf-formaat kun je gratis controleren via de website van CSSD, zie Check Your Report.

Studieresultaten hoger onderwijs

In het hoger onderwijs gebruiken de instellingen een 100-puntensysteem. Er is geen landelijk credit-systeem. Het aantal credits dat een student nodig heeft voor het afronden een bacheloropleiding kan dan ook sterk verschillen. Per instelling loopt het uiteen van ongeveer 130 tot 240.

Documenten hoger onderwijs

Na het afronden van een opleiding in het hoger onderwijs bezitten studenten de volgende documenten in het Chinees plus een officiële vertaling.

Documenten non-degree-opleidingen (zhuanke)

Na een non-degree-opleiding (zhuanke) bezitten studenten:

 • een graduation certificate (毕业证书);
 • een cijferlijst;
 • officiële vertalingen.

Let op: sinds 2000 mogen hogeronderwijsinstellingen hun eigen ontwerp als lay-out gebruiken voor hun diploma’s. Vooral de meer vooraanstaande universiteiten hebben een eigen format. Tot 2000 was de lay-out van diploma’s in het hoger onderwijs hetzelfde. Het ministerie van Onderwijs leverde een vast format aan.

Documenten degree-opleidingen

Na een bachelor-, master- of PhD-opleiding bezitten studenten:

 • een graduation certificate (毕业证书);
 • een degree certificate (学位证书);
 • een cijferlijst;
 • officiële vertalingen.

Let op: sinds 1 januari 2016 mogen hogeronderwijsinstellingen ook hun eigen format gebruiken voor de lay-out van de graadcertificaten (bachelor/master/PhD). Vóór 2016 was het format van het ministerie verplicht.

Documenten controleren

Bij het controleren van documenten uit het hoger onderwijs volg je 2 stappen:

 1. Check of de instelling in de Chineestalige lijst uit 2021 staat. Dit is een overzicht van alle erkende instellingen. De opleidingen van deze instellingen zijn geaccrediteerd. Er is ook een Engelstalige website van het ministerie van Onderwijs, maar daar kun je alleen de erkende instellingen vinden die Engelstalige opleidingen aanbieden.
 2. Als de instelling niet in deze overzichten staat, vraag dan bij de student om een digitaal verificatierapport. Studenten kunnen dit rapport (in het Chinees en/of Engels) gratis opvragen voor graduation certificates en graden (degree certificates). Ze doen dat bij de CSSD. Je kunt de echtheid van verificatierapporten online controleren:

Notariële akte

We zien bij het controleren van documenten uit het voortgezet en hoger onderwijs vaak notariële aktes in plaats van originele documenten.

Notariskantoren in China maken kopieën van de originele documenten en bevestigen hieraan hun verklaring (in het Chinees en in het Engels) die aantoont:

 • dat de aangehechte kopie overeenkomt met het origineel;
 • wat de globale inhoud is van het origineel.

Deze notariële akte is geen vervanging van het originele document. Je kunt het zien als een gewaarmerkte kopie.