Basisonderwijs

Het basisonderwijs duurt 6 jaar en is bedoeld voor 6- tot 12-jarigen.

  Voortgezet onderwijs

  Na het basisonderwijs volgen leerlingen de 3-jarige onderbouw van het voortgezet onderwijs aan een middelbare school, junior middle school (初中 chuzhong). Dan zijn ze gemiddeld 15 jaar en stopt de leerplicht.

  Na het afleggen van een toelatingsexamen, kunnen leerlingen verder naar de bovenbouw. Ze kunnen kiezen uit:

  Senior middle school graduation certificate

  Leerlingen volgen de algemeen vormende bovenbouw van het voortgezet onderwijs aan een middelbare school, senior middle school (高中 gaozhong). Aan het einde doen ze examens voor een senior middle school graduation certificate.

  • Duur: 3 jaar (na 3 jaar onderbouw).
  • Inhoud: verplichte vakken in 8 studiegebieden en een combinatie van praktijkactiviteiten. De studiegebieden zijn taal en literatuur, wiskunde, technologie, humanities en maatschappij, wetenschap, kunst en lichamelijke oefening. De praktijkactiviteiten bestaan uit onderzoeksgerichte leeractiviteiten, sociale dienstverlening en sociale praktijk. In totaal zijn 144 credits vereist en de opleiding wordt afgesloten met een eindexamen, de zogenaamde general ability test (zie de toelichting hieronder). Voor informatie over credits, zie Beoordelingssystemen.
  • Diploma: senior middle school graduation certificate (普通高中毕业证书 putong gaozhong biye zhengshu), ook wel vertaald als general secondary education certificate.

  We vergelijken het senior middle school graduation certificate met een havodiploma.

  General ability test

  In 2002 besloot het ministerie van Onderwijs het curriculum te hervormen. Daarbij werd ook het huikao-examen (eindexamen), geleidelijk aan vervangen door de 学业水平考试 xueye shuiping kaoshi, in het Engels meestal vertaald met general ability test. Al wordt het eindexamen ook nog vaak huikao genoemd.

  In 2010 was het systeem met de general ability test landelijk ingevoerd. Per provincie zijn er verschillende varianten, bijvoorbeeld general ability basic huikao (学业水平测试,学业基础会考 xueye shuipin ceshi xueye jichu huikao) en Peking heeft als enige de modular test (模块考核 mokuai kaohe).

  Leerlingen doen examen in de vakken Chinees, wiskunde, vreemde taal, politiek, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, kunst, sport en gezondheid, algemene technologie en IT.

  Het huidige eindexamen wordt tweemaal per jaar georganiseerd. Excellente studenten kunnen al in het 2e jaar van de bovenbouw meedoen, maar nog niet voor de 3 verplichte vakken: Chinees, wiskunde en vreemde taal. Examens voor deze vakken kunnen ze alleen in het 3e jaar maken.

  Uitzondering: eindexamen in Jiangsu

  De hervorming is in de provincie Jiangsu ingevoerd vanaf najaar 2005, maar zonder:

  • de 3 verplichte vakken (Chinees, wiskunde, een buitenlandse taal);
  • de kunstvakken, lichamelijke oefening en praktijkactiviteiten.

  De 3 verplichte vakken worden tijdens het gaokao-examen (高考) afgenomen, het nationale toelatingsexamen voor het hoger onderwijs. De kunstvakken, lichamelijke oefening en praktijkactiviteiten worden apart getoetst in de comprehensive quality assessment (综合素质评价 zonghe suzhi pingjia).

  Vocational senior middle school graduation certificate

  In plaats van de algemeen vormende bovenbouw kunnen leerlingen ook kiezen voor de beroepsgerichte bovenbouw. Ze volgen dan een beroepsgerichte opleiding (中专 zhongzhuan) aan een middelbare beroepsschool, vocational senior middle school (中等专业学校 zhongdeng zhuanye xuexiao). Aan het einde doen ze examens voor een vocational senior middle school graduation certificate.

  • Duur: 3 of 4 jaar.
  • Inhoud: voornamelijk beroepsgerichte vakken.
  • Diploma: vocational senior middle school graduation certificate (中等专业毕业证书 zhongdeng zhuanye biye zhengshu). Het diploma wordt ook wel zhongzhuan-diploma genoemd.

  We vergelijken het vocational senior middle school graduation certificate met een mbo-diploma niveau 2 of 3. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.