Basis- en voortgezet onderwijs in China

Het basisonderwijs duurt 6 jaar en is bedoeld voor 6- tot 12-jarigen. Na het basisonderwijs volgen leerlingen de 3-jarige onderbouw van het voortgezet onderwijs aan een middelbare school, junior middle school (初中 chuzhong). Dan zijn ze gemiddeld 15 jaar en stopt de leerplicht.

Na het afleggen van een toelatingsexamen, kunnen leerlingen verder naar de bovenbouw. Ze kunnen kiezen uit:

Senior middle school graduation certificate

Aan het einde van de algemeen vormende bovenbouw doen leerlingen examens voor een senior middle school graduation certificate. Ze volgen het onderwijs aan een middelbare school, senior middle school (高中 gaozhong).

  • : 3 jaar (na 3 jaar onderbouw).
  • Inhoud: verplichte vakken in 8 studiegebieden en een combinatie van praktijkactiviteiten. De studiegebieden zijn taal en literatuur, wiskunde, technologie, humanities en maatschappij, wetenschap, kunst en lichamelijke oefening. De praktijkactiviteiten bestaan uit onderzoeksgerichte leeractiviteiten, sociale dienstverlening en sociale praktijk. In totaal zijn 144 credits vereist en de opleiding wordt afgesloten met een eindexamen, de zogenaamde general ability test. Voor informatie over deze test en credits, zie Studieresultaten voortgezet onderwijs.
  • Diploma: senior middle school graduation certificate (普通高中毕业证书 putong gaozhong biye zhengshu), ook wel vertaald als general secondary education certificate.

We vergelijken een senior middle school graduation certificate met een havodiploma.

Vocational senior middle school graduation certificate

In plaats van de algemeen vormende bovenbouw kunnen leerlingen ook kiezen voor de beroepsgerichte bovenbouw. Ze volgen dan een beroepsgerichte opleiding (中专 zhongzhuan) aan een middelbare beroepsschool, vocational senior middle school (中等专业学校 zhongdeng zhuanye xuexiao). Ze doen aan het einde examens voor een vocational senior middle school graduation certificate.

  • Duur: 3 of 4 jaar.
  • Inhoud: voornamelijk beroepsgerichte vakken.
  • Diploma: vocational senior middle school graduation certificate (中等专业毕业证书 zhongdeng zhuanye biye zhengshu). Het diploma wordt ook wel zhongzhuan-diploma genoemd.

We vergelijken een vocational senior middle school graduation certificate met een mbo-diploma niveau 2 of 3. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.