Diploma Vergelijkbaar met
Diplôme d’Études Secondaires (DES) 4 jaar vwo

British Columbia - Certificate of Graduation (Dogwood diploma) met:

  • een voldoende voor minimaal 5 Grade 12-vakken, waaronder Engels; en
  • een gemiddelde van minimaal 70%.
ruim een havodiploma
British Columbia - Certificate of Graduation (Dogwood diploma) met (voor een deel) andere vakken of studieresultaten dan hierboven genoemd Neem contact op voor een diplomawaardering

Ontario Secondary School Diploma (OSSD) met:

  • een gemiddelde van minimaal 65%;
  • een voldoende voor minimaal 6 Grade 12-vakken (de codes van die vakken moeten eindigen op een M of U);
  • Engels als een van de bovenstaande vakken; en
  • een voldoende voor een wiskundevak in grade 11 of grade 12 (de code van het vak moet eindigen op een M of U).
ruim een havodiploma
Ontario Secondary School Diploma (OSSD) met (voor een deel) andere vakken of studieresultaten dan hierboven genoemd Neem contact op voor een diplomawaardering
Diplôme d’Études Collégiales (DEC) met de toevoeging 'préuniversitaire' een vwo-diploma
Diplôme d’Études Collégiales (DEC) met de toevoeging 'de formation en métiers d’art' een vwo-diploma met beroepsgerichte vakken
Diplôme d’Études Collégiales (DEC) met de toevoeging 'de formation technique' een vwo-diploma met beroepsgerichte vakken
Certificate van een college 1 jaar hbo
Diploma van een college (duur: 2 jaar) een associate degree of 2 jaar hbo
Associate Degree van een college 1 jaar wo
General bachelor’s degree van een college, duur: 3 jaar (Engelstalige provincie) meestal een hbo-bachelor, soms 2 jaar wo
General bachelor’s degree van een university, duur: 3 jaar (Engelstalige provincie) 2 jaar wo of een hbo-bachelor
Honours bachelor’s degree van een college, duur: 4 jaar (Engelstalige provincie) een hbo-bachelor
Honours bachelor’s degree van een university, duur: 4 jaar (Engelstalige provincie) een wo-bachelor
Baccalauréat (Québec) meestal een wo-bachelor, soms een hbo-bachelor
Bachelier (Québec) meestal een wo-bachelor, soms een hbo-bachelor
Professional master’s degree (Engelstalige provincie) een hbo-master
Research master’s degree (Engelstalige provincie) een wo-master
Maîtrise professionnelle (Québec) een hbo-master
Maîtrise de recherche (Québec) een wo-master